Valitse sivu

Selvityksiä ja katsauksia Vesijärvestä

Raporttien aukeaminen saattaa kestää hetken, kärsivällisyyttä.
(Huomaathan, että raportit eivät ole ilmestymisjärjestyksessä)

Vesijärven tila vuonna 2018. Aqua palvelu Oy, Lahti Aqua Oy, Lahti Energia Oy 2019.

Vesijärven Mixox-hapetus vuonna 2017. Vuosiraportti. Kauppinen Eeva

Vesijärven Enonselän ulapan kalayhteisön kehitys vuosina 2017 ja 2018. Malinen Tommi & Vinni Mika

Vesijärven kalataloudellinen tarkkailu – koekalastukset vuodelta 2017. Ruuhijärvi Jukka, Ala-Opas Pasi. 2018.

Vesijärven Mixox-hapetus vuonna 2018. Saarijärvi Erkki

Valuma-aluetoimenpiteiden toteuttaminen Lahden Vesijärvellä ja Säkylän Pyhäjärvellä. Ketola Mirva, Laine Päivi, Mäkinen Heikki, Vaarala Henri Ventelä Anne-Mari. 2018.

Vesijärven valuma-alueen vesienhoitotoimenpiteiden vaikuttavuuden seuranta. Ketola Mirva 2018.

Vesijärven Enonselän ulappa-alueen eläinplanktontutkimus. Kuoppamäki Kirsi 2018

Vesijärven sedimenttitutkimukset kaikuluotaamalla 2018. Jyrki Hämäläinen

Vesijärven Enonselän ulapan kalayhteisö kesällä 2016, Malinen Tommi & Mika Vinni 2016

Vesijärven eläinplanktonin seurantatutkimus 1991-2016. Kuoppamäki Kirsi 2016

Vesijärveen lasku-uomien kautta tuleva ravinnekuormitus ja sen vähentämismahdollisuudet (2015)
Juhani Järveläinen, Ismo Malin, Riikka Mäyränpää, Matti, Kotakorpi, Mira Kuparinen

Vesijärvi II -projekti 2002-2007 Loppuraportti

Lahden seudun järvien tilan ja hoitokalastuksen kehittyminen (2012)

Vesijärven Enonselän ravintoverkkotutkimuksen kalatutkimukset vuosina 2009 – 2012

Vesijärven velvoitetarkkailuraportti 2012 (osa 1)

Vesijärven velvoitetarkkailuraportti 2012 (osa 2)

Vesijärven kalataloudellinen tarkkailu (2011)

Vesijärven ilmaperäinen ravinnekuormitus (2010)
Mirka Autio, Ismo Malin.

Kajaanselän ja sen lähialueiden biomanipulaatioprojekti (2005)

Vesijärven pilaantuminen vuonna 1971 tehtyjen tutkimusten valossa

Vesijärven kasviplankton vuosina 1960-1977

Laskeumatutkimus talvella 1980-1981

Vesijärven rantaimeytysselvitys

Vesijärven kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma 1987

Vesijärviprojekti, allaskokeet 1988

Kalansyöjälintujen määrät ja ravinnonkulutus Vesijärven Enonselällä vuonna 1987

Vesijärven kuormitustutkimus 1987

Vesijärviprojekti, kuormitustutkimus 1988

Vesijärven Enonselän sedimenttitutkimus

Vesijärviprojekti 1987, Toimenpiteet, kokeet ja selvitykset 1987, alustava yhteenveto

Toimenpiteet, kokeet ja selvitykset 1987, toiminnan jatkamisen suuntaviivat 1988-1991

Vesijärvi-projekti, allaskokeet 1989

Selvitys Enonselän vesikasvistosta 1987-1988

Vesijärvi-projekti, kuormitustutkimus 1989

Järvien kunnostuksen ja hoidon perusteet

Vesijärven vedenlaadun yhteistarkkailu vuonna 1989

Yhteenveto tutkimuksista ja toimenpiteistä 1987-1989

Vesijärvi-projekti, Enonselän särkikannan seuranta

Vesijärven vedenlaadun pitkäaikaiskehitys

Vesijärven valuma-alueelta tulevan kuormituksen tarkkailu vuonna 1991

Vesijärven vedenlaatu vuoden 1992 tutkimuksen perusteella ja vedenlaadun kehitys vv.1989-1992

Vesijärven vedenlaadun yhteistarkkailu ja kunnostustoimenpiteet vuonna 1993

Vesijärven kalataloudellinen tarkkailu vuosilta 1989-93

Vesijärven tila vuoden 1994 havaintojen perusteella

Vesijärvi-projekti, Enonselän eläinplanktonseuranta 1993 ja 1994

Vesikirppuyhteisön lajisto, biomassa ja tuotanto Vesijärven Enonselällä

Ilman epäpuhtauksien leviämis- ja vaikutustutkimus Itä-Uudellemaalla, Lahden seudulla, Mikkelin läänissä ja Joutsassa 1994-1995

Vesijärven hoidon ja kunnostuksen seuranta vuonna 1995, Vesijärviprojektin tulosten soveltaminen Asikkalan järvien hoitoon

Vesijärven Kajaanselän ja sen lähialueiden biomanipulaatioprojekti, vuoden 2002 verkkokoekalastukset

Raskasmetallien vapautuminen veteen ja niiden mahdolliset vesistövaikutukset mesokosmoksessa

Vesijärven Enonselän ja Kajaanselän ulappa-alueen kalojen runsaus vuonna 2002

Vesijärvi II -projekti Vuosiraportti 2006

Vesijärvi II -projekti Vuosiraportti 2005

Vesijärvi II -projekti Vuosiraportti 1.1.-31.12. 2004

Kajaanselän ja sen lähialueiden biomanipulaatioprojekti, KOR-HANKE NO. 423167, loppuraportti

Vesijärven kalataloudellinen tarkkailu 2008-2010

Vesijärven kalataloudellinen tarkkailu vuodelta 2008

Vesijärven kalataloudellinen tarkkailu vuodelta 2007

Vesijärven kalataloudellinen tarkkailu sekä Vesijärviprojektien kalatutkimukset vuodelta 2006

Vesijärven kalataloudellinen tarkkailu sekä Vesijärviprojektien kalatutkimukset vuodelta 2005

Vesijärven kalataloudellinen tarkkailu sekä Vesijärviprojektien kalatutkimukset vuodelta 2004

Vesijärven kalataloudellinen tarkkailu sekä Vesijärviprojektien kalatutkimukset vuodelta 2003

Vesijärven kalataloudellinen tarkkailu vuodelta 2002

Vesijärven kalataloudellinen tarkkailu vuodelta 2001

Vesijärven kalataloudellinen tarkkailu vuodelta 2000

Vesijärven kalataloudellinen tarkkailu vuodelta 1999

Vesijärven kalataloudellinen tarkkailu vuodelta 1997

Vesijärven kalataloudellinen tarkkailu vuodelta 1995

Hulevesiviemarien ravinnekuormitus Vesijärven Enonselälle

Vesijärvi II -projekti Vuosiraportti 2007

Kuvaliite Veden virtaus avovesikautena ja Kymijärven voimalaitoksen lahdeveden leviäminen ja sen vaikutukset lämpö- ja happitalouteen Vesijärven Enonselällä -tutkimusraporttiin

Veden virtaus avovesikautena ja Kymijärven voimalaitoksen lauhdeveden leviäminen ja sen vaikutukset lämpö- ja happitalouteen Vesijärven Enonselällä

Vesijärvi-ohjelma 2008-2011

Vesijärven Enonselän ulappa-alueen kalayhteisön kehitysvuosina 2002-2006

Hulevesikuormitus Vesijärven Enonselälle

Vesijärven ilmaperäinen ravinnekuormitus

Pelagisten selkärangattomien petojen esiintyminen Enonselällä vuonna 2009

Vesijärven automaattiasemien vertailunäytteenotto, kalibrointiraportti mittauskaudelta 2010-2011

Vesijärven automaattiasemien vertailunäytteenotto, kalibrointiraportti mittauskaudelta 2010

Sisäinen ravinnekuormitus Vesijärven Enonselällä 2009

Vesijärven Enonselän sisäinen ravinnekuormitus 2010

Vedenvaihto Vesijärven Enonselän ja Komonselän välillä, esiselvitys 2010

Vesijärven Enonselän ravintoverkkotutkimuksen kalatutkimukset vuonna 2009

Vesijärven Enonselän ravintoverkkotutkimuksen kalatutkimukset vuonna 2009-2012

Lahden Vesijärven Enonselän sedimenttitutkimus

Sisäinen fosforikuormitus ja sedimentin hapenkulutus Vesijärven Enonselällä 2011

Vesijärven Enonselän ravintoverkon rakenne ja toiminta sekä niissä tapahtuvat muutokset (vuosina 2009-2013). Osaraportti (eläinplankton, vesikemia)

Vesijärven vedenlaatu- ja planktontietojen päivitys ja raportointi

Vesijärven tila vuoden 2009 havaintojen perusteella

Vesijärven tila vuoden 2008 havaintojen perusteella

Vesijärven tila vuoden 2007 havaintojen perusteella

Vesijärven tila vuoden 2006 havaintojen perusteella

Vesijärven tila vuoden 2005 havaintojen perusteella

Vesijärven tila vuoden 2004 havaintojen perusteella

Vesijärven tila vuoden 2003 havaintojen perusteella

Vesijärven tila vuoden 2002 havaintojen perusteella

Vesijärven tila vuoden 2001 havaintojen perusteella

Vesijärven tila vuoden 2000 havaintojen perusteella

Vesijärven tila vuoden 1999 havaintojen perusteella

Vesijärven tila vuoden 1996 havaintojen perusteella

Vesijärven tila vuoden 1995 havaintojen perusteella

Vesijärven tila vuoden 1988 havaintojen perusteella

Vesijärven tila vuoden 1987 havaintojen perusteella

Vesijärven tila vuoden 1986 havaintojen perusteella

Vesijärven tila vuoden 1985 havaintojen perusteella

Vesijärven tila vuoden 1984 havaintojen perusteella

Vesijärven tila vuonna 1983

Vesijärven tila vuoden 1982 havaintojen perusteella