Valitse sivu

Selvityksiä ja katsauksia Vesijärvestä

Raporttien aukeaminen saattaa kestää hetken, kärsivällisyyttä.
(Huomaathan, että raportit eivät ole ilmestymisjärjestyksessä)

Vesijärven tila 2023 KVVY Tutkimus Oy

Hoitokalastussaalis 2023 Lahden kaupunki, Kaupunkiympäristön palvelualue

Vesijärven kalataloudellinen tarkkailu 2023 Jukka Ruuhijärvi, Pasi Ala-Opas, Katja Kulo ja Timo Ruokonen

Vesijärven ulapan kalayhteisö vuosina 2009-2023 Tommi Malinen ja Mika Vinni

Vesijärven ulkoisen kuormituksen tarkentaminen Vemala-malliin Maiju Narikka ja Inese Huttunen

Vesijärven Enonselän ulapan eläinplankton vuonna 2023 ja pitkällä aikavälillä Kirsi Kuoppamäki

Vesijärven tila vuonna 2022 Palomäki Arja

Vesijärven koekalastukset 2022 Pasi Ala-Opas, Jukka Ruuhijärvi ja Katja Kulo

Vesijärven Enonselän ulapan eläinplankton ja vedenlaatu vuonna 2022 sekä pitkällä aikavälillä Kuoppamäki Kirsi

Vesijärven Laitialanselän pohjaeläimistö vuonna 2022 Salmelin Johanna

Vesijärven Enonselän ravinnekuormituksen kemiallisten vähentämistoimenpiteiden suunnittelu Afry Oy 2022

Vesijärven Laitialanselän koekalastus 2022 Ala-Opas Pasi, Kulo Katja ja Ruuhijärvi Jukka

Vesijärven Enonselän ulapan eläinplankton ja vedenlaatu 2021 Kuoppamäki Kirsi

Vesijärven tila vuonna 2021 Palomäki Arja

Vesijärven koekalastukset 2021 Ruuhijärvi Jukka ja Ala-Opas Pasi

Vesijärven Enonselän ja Laitialanselän pohjaeläimistö vuonna 2020 Salmelin Johanna

Vesijärven Enonselän ulapan eläinplankton ja vedenlaatu 2020 Kuoppamäki Kirsi

Vesijärven verkkokoekalastukset vuosina 2017-2020 Ruuhijärvi Jukka, Ala-Opas Pasi ja Kulo Katja

Vesijärven kalataloudellinen tarkkailu ja täydentävät kalatutkimukset 2017–2020 Ruuhijärvi Jukka, Ala-Opas Pasi ja Kulo Katja

Vesijärven tila vuonna 2020, Mattila Minja & Palomäki Arja

Vesijärven tila vuonna 2019, Saarijärvi Erkki & Kauppinen Eeva 2020.

Vesijärven tila vuonna 2018, Aqua palvelu Oy, Lahti Aqua Oy, Lahti Energia Oy 2019.

Vesijärven Mixox-hapetus vuonna 2017. Vuosiraportti, Kauppinen Eeva

Vesijärven Enonselän ulapan kalayhteisön kehitys vuosina 2017 ja 2018, Malinen Tommi & Vinni Mika

Vesijärven kalataloudellinen tarkkailu – koekalastukset vuodelta 2017, Ruuhijärvi Jukka, Ala-Opas Pasi. 2018.

Vesijärven Mixox-hapetus vuonna 2018, Saarijärvi Erkki

Valuma-aluetoimenpiteiden toteuttaminen Lahden Vesijärvellä ja Säkylän Pyhäjärvellä, Ketola Mirva, Laine Päivi, Mäkinen Heikki, Vaarala Henri, Ventelä Anne-Mari. 2018.

Vesijärven valuma-alueen vesienhoitotoimenpiteiden vaikuttavuuden seuranta, Ketola Mirva 2018.

Vesijärven Enonselän ulappa-alueen eläinplanktontutkimus, Kuoppamäki Kirsi 2018

Vesijärven sedimenttitutkimukset kaikuluotaamalla 2018, Jyrki Hämäläinen

Vesijärven Enonselän ulapan kalayhteisö kesällä 2016, Malinen Tommi & Mika Vinni 2016

Vesijärven Enonselän ulapan eläinplankton ja veden laatu 2020, Kirsi Kuoppamäki

Vesijärven eläinplanktonin seurantatutkimus 1991-2016. Kuoppamäki Kirsi 2016

Vesijärveen lasku-uomien kautta tuleva ravinnekuormitus ja sen vähentämismahdollisuudet (2015) Järveläinen Juhani, Malin Ismo, Mäyränpää Riikka, Kotakorpi Matti, Kuparinen Mira

Lahden seudun järvien tilan ja hoitokalastuksen kehittyminen (2012)

Vesijärven Enonselän ravintoverkkotutkimuksen kalatutkimukset vuosina 2009 – 2012

Vesijärven velvoitetarkkailuraportti 2012 (osa 1)

Vesijärven velvoitetarkkailuraportti 2012 (osa 2)

Vesijärven ilmaperäinen ravinnekuormitus (2010)
Mirka Autio, Ismo Malin.

Kajaanselän ja sen lähialueiden biomanipulaatioprojekti (2005)

Vesijärven pilaantuminen vuonna 1971 tehtyjen tutkimusten valossa

Vesijärven kasviplankton vuosina 1960-1977

Laskeumatutkimus talvella 1980-1981

Vesijärven rantaimeytysselvitys, Lahden kaupunki 1981

Vesijärven kalastusalueen käyttö- ja hoitosuunnitelma 1987

Hulevesiviemarien ravinnekuormitus Vesijärven Enonselälle

Kuvaliite Veden virtaus avovesikautena ja Kymijärven voimalaitoksen lahdeveden leviäminen ja sen vaikutukset lämpö- ja happitalouteen Vesijärven Enonselällä -tutkimusraporttiin

Veden virtaus avovesikautena ja Kymijärven voimalaitoksen lauhdeveden leviäminen ja sen vaikutukset lämpö- ja happitalouteen Vesijärven Enonselällä

Vesijärven Enonselän ulappa-alueen kalayhteisön kehitysvuosina 2002-2006

Hulevesikuormitus Vesijärven Enonselälle

Vesijärven ilmaperäinen ravinnekuormitus

Pelagisten selkärangattomien petojen esiintyminen Enonselällä vuonna 2009

Vesijärven automaattiasemien vertailunäytteenotto, kalibrointiraportti mittauskaudelta 2010-2011

Vesijärven automaattiasemien vertailunäytteenotto, kalibrointiraportti mittauskaudelta 2010

Sisäinen ravinnekuormitus Vesijärven Enonselällä 2009

Vesijärven Enonselän sisäinen ravinnekuormitus 2010

Vedenvaihto Vesijärven Enonselän ja Komonselän välillä, esiselvitys 2010

Vesijärven Enonselän ravintoverkkotutkimuksen kalatutkimukset vuonna 2009

Vesijärven Enonselän ravintoverkkotutkimuksen kalatutkimukset vuonna 2009-2012

Lahden Vesijärven Enonselän sedimenttitutkimus, Turun yliopisto 2009

Sisäinen fosforikuormitus ja sedimentin hapenkulutus Vesijärven Enonselällä 2011

Vesijärven Enonselän ravintoverkon rakenne ja toiminta sekä niissä tapahtuvat muutokset (vuosina 2009-2013). Osaraportti (eläinplankton, vesikemia)

Vesijärven vedenlaatu- ja planktontietojen päivitys ja raportointi

Kalansyöjälintujen määrät ja ravinnonkulutus Vesijärven Enonselällä vuonna 1987

Vesijärven kuormitustutkimus 1987

Vesijärven Enonselän sedimenttitutkimus

Toimenpiteet, kokeet ja selvitykset 1987, toiminnan jatkamisen suuntaviivat 1988-1991

Selvitys Enonselän vesikasvistosta 1987-1988

Järvien kunnostuksen ja hoidon perusteet

Yhteenveto tutkimuksista ja toimenpiteistä 1987-1989

Vesijärven vedenlaadun pitkäaikaiskehitys

Vesijärven valuma-alueelta tulevan kuormituksen tarkkailu vuonna 1991

Vesijärven vedenlaatu vuoden 1992 tutkimuksen perusteella ja vedenlaadun kehitys vv.1989-1992

Vesijärven vedenlaadun yhteistarkkailu ja kunnostustoimenpiteet vuonna 1993

Vesijärven vedenlaadun yhteistarkkailu vuonna 1989

Vesikirppuyhteisön lajisto, biomassa ja tuotanto Vesijärven Enonselällä

Ilman epäpuhtauksien leviämis- ja vaikutustutkimus Itä-Uudellemaalla, Lahden seudulla, Mikkelin läänissä ja Joutsassa 1994-1995

Vesijärven Kajaanselän ja sen lähialueiden biomanipulaatioprojekti, vuoden 2002 verkkokoekalastukset

Raskasmetallien vapautuminen veteen ja niiden mahdolliset vesistövaikutukset mesokosmoksessa

Vesijärven Enonselän ja Kajaanselän ulappa-alueen kalojen runsaus vuonna 2002

Kajaanselän ja sen lähialueiden biomanipulaatioprojekti, KOR-HANKE NO. 423167, loppuraportti

Vesijärvi-ohjelmat

Vesijärven kalataloudellinen tarkkailu -raportteja

Vesijärvi-projektin I ja II julkaisuja

Vesijärven tila -raportteja