Valitse sivu

Testamentti – lahja tuleville sukupolville

Me emme ole täällä ikuisesti, mutta perintömme voi olla osa vuosituhansien historiaa. Antamalla testamenttilahjoituksen Vesijärvelle sijoitat puhtaampaan tulevaisuuteen.

Vesijärvi on kiitollinen jokaisesta testamenttilahjoituksesta, sekä suurista että pienemmistä. Testamenttilahjoitukset käytetään Vesijärven ja alueen pienten järvien hyvinvoinnin edistämiseen: kunnossapitoon, seurantaan ja tutkimukseen. Voit myös itse määritellä, mihin tarkoitukseen toivot testamenttaamasi varat käytettävän, esimerkiksi Vesijärveä koskevaan tutkimukseen.

Testamentillani tahdon

Testamentilla ilmaiset tahtosi siitä, kuinka ja kenelle haluat omaisuutesi menevän kuolemasi jälkeen. Jos serkkuja lähempiä perillisiä ei ole eikä testamenttia ole tehty, omaisuus menee valtiolle.

Jos sinulla on läheisiä, voit ensin muistaa heitä testamentissasi ja lisäksi voit testamentata omaisuuttasi yleishyödylliseen tarkoitukseen. Mikäli haluat muistaa testamentissasi Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiötä, meidän ei yleishyödyllisenä toimijana tarvitse maksaa testamentilla saadusta omaisuudesta veroa, vaan varat käytetään kokonaisuudessaan järvien hyvinvoinnin edistämiseen.

Testamentin voi tehdä myös itse. Testamentin laatimisessa on kuitenkin ehdottomasti noudatettava tiettyjä muotomääräyksiä, jotta testamentti on pätevä. Näin ollen onkin erittäin tärkeää tehdä testamentti yhdessä lakimiehen kanssa. Apua testamentin tekemiseen saat esimerkiksi pankin lakimieheltä tai lakiasiaintoimistosta.

Testamentilla voit määrätä kaikesta omaisuudestasi. Rintaperillisillä on kuitenkin aina oikeus lakiosaan eli testamentista huolimatta heillä on oikeus saada puolet heille kuuluvan perintöosuuden arvosta.

Huomioithan, että voit aina halutessasi tehdä uuden testamentin ja siten muuttaa aiempia testamenttimääräyksiäsi.

Testamentti voi olla erityis- tai yleistestamentti. Erityistestamentilla määräät esimerkiksi tietyn rahasumman, taulun, koruja tai asunto-osakkeen jollekin testamentin saajalle/-ille. Yleistestamentilla taasen määräät koko omaisuutesi tai osan siitä jollekin testamentin saajalle-/-ille.

Jotta voit varmistua siitä, että testamentistasi tulee pätevä ja toiveesi tulevat kirjatuiksi oikein testamentin tiukkoja muotovaatimuksia noudattaen, suosittelemme ottamaan yhteyttä esimerkiksi pankin lakimieheen tai lakiasiaintoimistoon.

Antamalla testamenttilahjoituksen Vesijärvelle sijoitat puhtaampaan tulevaisuuteen.

Halutessasi edistää Vesijärven ja alueen pienten järvien hyvinvointia, voit testamentata varojasi Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiölle, y-tunnus 2185383-8.
Asiantuntija-apua testamentin tekemiseen saat esimerkiksi Vesijärvisäätiön yhteistyökumppaneilta:

OP Päijät-Häme

Lakiasiainpäällikkö, varatuomari Merita Forsström
Aleksanterinkatu 20, 15140 Lahti
merita.forsstrom@op.fi
puh. 010 256 7309 tai lakipalvelut p. 010 256 7611