Valitse sivu

Peltoviljelyn tuotantomenetelmien kehittäminen

Maatalousvaltaisilla valuma-alueilla vesiensuojelun kannalta ratkaisevimmat kunnostustoimet tehdään peltoviljelyn tuotantomenetelmiä kehittämällä. Keinoja ovat mm. maan rakenteesta huolehtiminen, lannoitteiden käytön täsmentäminen ja/tai vähentäminen, sijoituslannoitus, suorakylvö tai muu muokkauksen keventäminen, ympärivuotisen kasvipeitteisyyden lisääminen ja kerääjäkasvien käyttö.

Pelloilla tehtävistä toimenpiteistä kuormitusta pienentävät tehokkaimmin syyskynnöistä luopuminen kaltevimmilla pelloilla ja ympärivuotisen kasvipeitteisyyden lisääminen. Nämä suojaavat pellon pintaa eroosiolta.

Rakennekalkin käytöstä on saatu lupaavia tuloksia savipitoisilla mailla. Se vaikuttaa parantavan maan rakennetta ja vähentävän fosforin valumia.

Rakennekalkkihanke