Valitse sivu

Kuormitus

Vesijärveen kohdistuu ulkoista ja sisäistä ravinnekuormitusta. Ulkoinen kuormitus tarkoittaa järven ulkopuolelta, esimerkiksi metsistä, pelloilta, kaupunkien kaduilta ja ilmasta veteen tulevaa ravinnekuormitusta. Sisäinen kuormitus taas on peräisin lähinnä järven pohjaan sitoutuneiden ravinteiden palaamisesta veteen esimerkiksi levien hyödynnettäväksi.

Hapen loppuminen syvistä vesikerroksista heikentää sedimentin kykyä pidättää ravinteita ja siten lisää sisäistä kuormitusta. Myös sedimentin resuspension on todettu voimistavan sisäistä kuormitusta merkittävästi.

Ravinnekuormituksesta saadaan käsitys veden typpi- ja fosforipitoisuuksia tarkastelemalla. Vesijärvelle on laadittu fosforitase näytteenottojen ja ympäristöhallinnon VEPS-kuormitusmallin avulla Fosforitaseen mukaan Vesijärveen valuma-alueelta ja ilmakehästä saapuva vuotuinen fosforikuorma on 13 920 kg ja poistuva 3230 kg, jolloin järveen jäävä kuorma on 10 690 kg fosforia vuodessa. Kalastamalla järvestä poistuu fosforia vuosittain 2000 kg.