Valitse sivu

Velvoitetarkkailu

Velvoitetarkkailu muodostaa perustan Vesijärven vedenlaadun seurannalle. Velvoitetarkkailusta vastaavat Lahti Aqua Oy ja Lahti Energia Oy. Vesijärven Enonselällä on seitsemän tarkkailupistettä ja Kajaanselällä on yksi. Komonselällä on tarkkailupiste Pirttiniemen kohdalla. Myös Vaaniansalmessa on yksi tarkkailupiste. Näytteitä otetaan eri havaintopaikoilta vuosittain 4-12 kertaa.

Velvoitetarkkailuun kuuluvat veden happipitoisuuden, sameuden, pH:n, johtokyvyn sekä typpi-, fosfori, rauta-, mangaani- ja kloridipitoisuuksien määritykset. Lisäksi näytteistä määritetään kemiallinen hapenkulutus, kiintoaine ja a-klorofyllipitoisuus. Velvoitetarkkailuun kuuluu myös kasviplanktonnäytteenotto sekä vuosittain Luonnonvarakeskuksen Enon- ja Kajaanselällä tekemä kalataloudellinen tarkkailu.