Valitse sivu

Kymijärvi

Kymijärvi on suhteellisen kookas (6,74 km2), mutta suurimmaksi osaksi hyvin matala. Syvin kohta on 10,06 m. Alasenjärven vedet laskevat Kymijärveen Potilanjokea pitkin ja Kymijärvestä vedet jatkavat Nastolan Kärkjärven kautta kohti Kymijokea. Järvi sijaitsee Lahden kaupungin alueella.

Välttävässä ekologisessa tilassa oleva Kymijärvi on Lahden seudun järvistä heikkokuntoisin. Kymijärveen laskevien jokien ja ojien vedenlaadun seurantatulosten (vv. 2008-2016) mukaan kuormituksen nykytasoksi arvioitiin 720 kg fosforia ja 14 500 kg typpeä vuodessa.

Koekalastuksen perusteella neljättä vuotta jatkunut tehostettu hoitokalastus näyttää lisänneen kuhakannan tuottavuutta ja parantaneen kalaston ekologista tilaa. Kymijärven vedenlaatu on pysynyt välttävässä tilassa, eikä selvää kohenemista ole havaittu suhteellisen vähäisestä ulkoisesta kuormituksesta huolimatta.

Kymijärvellä aloitettiin keväällä 2018 alusveden suodatus ja sen ravinteiden kierrätys. Ympäristöministeriö on myöntänyt Helsingin yliopiston vetämälle ”Järvien kunnostus ja ravinteiden kierrätys sisäistä kuormitusta hyödyntämällä -alusveden puhdistuksen uusi sovellus” hankkeelle rahoituksen Vesien- ja merenhoidon kärkihankerahoituksesta.

Alusveden suodattaminen vesistökunnostusmenetelmänä -sovelluksen kehittäminen ja jalkauttaminen yleisesti tunnetuksi menetelmäksi jatkuu vuonna 2020 niinikään ympäristöministeriön rahoittamassa Vesikuja-hankkeessa.

Potentiaalisia kuormituksen vähentämiskohteita ovat ainakin Tiiranmäen alueen liittäminen viemäriverkostoon sekä maatalouden vesiensuojelun tehostaminen. Kariston alueiden hulevesiratkaisut ovat osoittautuneet onnistuneiksi, koska alueilta tuleva kuormitus todettiin vähäiseksi

PLL_HEADER_TEXT
PLL_CONTENT_TEXT