Valitse sivu

Suojavyöhykkeet

Vesistön ja pellon väliin perustettavien nurmella pidettävien suojavyöhykkeiden tavoitteena on vähentää ravinteiden ja maa-aineksen kulkeutumista vesiin eroosioherkiltä, kaltevilta tai toistuvasti tulvan alle jääviltä viljelyksessä olevilta pelloilta. Lisäksi ne ovat suositeltavia pelloille, jotka sijaitsevat tärkeillä pohjavesialueilla. Suojavyöhykkeelle ei levitetä lannoitteita eikä kasvinsuojeluaineita ja  kasvusto kerätään vuosittain pois.

Oikeaan paikkaan sijoitettu suojavyöhyke estää ravinteiden ja maa-aineksen pääsyä pelloilta vesistöön ja vähentää siten rehevöitymistä ja rantojen liettymistä. Suojavyöhykkeet elävöittävät maatalousmaisemaa ja lisäävät maiseman monimuotoisuutta ja lajirunsautta.

Vesijärven valuma-alueelle on tehty suojavyöhykkeiden yleisssuunnitelma vuonna 2009.

Lisäksi maatalouden ympäristötuet edellyttävät, että vesistöön rajoittuvalla pellolla on aina oltava keskimäärin kolme metriä leveä suojakaista. 

Valokuva: Kytyänojan altaan reunassa on leveä suojavyöhyke.