Valitse sivu

Alasenjärvi

Alasenjärvi sijaitsee Ahtialan kaupunginosassa n. 6 km Lahden keskustasta koilliseen. Järven pinta-ala on 2,86 km2 ja sen keskisyvyys on 5,9 metriä. Alasenjärven valuma-alue on 15 km2. Järvi on Lahden pienjärvistä vedenlaadultaan parhaimpia eli sen tila on hyvä.

PLL_HEADER_TEXT
PLL_CONTENT_TEXT

Alasenjärven Kotiniemen uimarannan valtakunnallinen leväseurannan havaintopaikka.

Alasenjärven tila

Alasenjärven ravinnetaso on kohonnut hitaasti jo hyvin kauan aikaa, mutta rehevöitymisen seuraukset tulivat esille vasta 1970-luvulla. 1980-luvun alussa tapahtui suoranainen järven tilan romahdus: mittavat sinileväkukinnat ja alusveden heikko happitilanne alkoivat olla jokakesäinen ongelma (Keto 1985). Kalaverkkojen limoittuminen lisääntyi ja muikkukannat heikkenivät 1970-luvun jälkipuoliskolla. Alasenjärvi otettiin tehostetun vesiensuojelun kohteeksi (Keto1978).
1970- ja 1980-luvun vaihteen ulkoisen kuormituksen vähenemisen seurauksena järven tila parani. 1980- ja 1990-luvun taitteessa todettiin kuitenkin jälleen pahoja rehevöitymishaittoja.

Alasenjärvi on arka kuormitukselle, koska sen veden viipymä eli aika, joka kuluu koko järvialtaan vesimassan vaihtumiseen, on varsin pitkä, noin 5,3 vuotta. Pitkän viipymän vuoksi ravinteet pääsevät kerääntymään järveen.

Sinileväkukinnat jatkuivat Alasenjärvellä 1990-luvulla erityisesti syksyisin. Lokakuussa 1995 ja syyskuussa 1996 sinilevät muodostivat erityisen pahoja kukintoja. Kesällä 1993 happi kului alusvedestä loppuun, minkä seurauksena pohjasedimentistä liukeni veteen runsaasti fosforia. Samankaltainen happikato ja sitä seurannut fosforin lisääntyminen toistui kesinä 1994 ja 1997.

Keskimääräiset avovesikauden näkösyvyydet heikkenivät 1970-luvun 5 metristä 1980-luvun loppuun mennessä 2.5 metriin. Näkösyvyys kirkastui uudelleen 1990-luvulla yli 4 metriin, mutta 2000-luvun alussa se heikkeni jälleen. Lievää paranemista arvoissa havaittiin 2003 ja 2004.

Vuosina 1990 – 1993 tehdyn kuormitustarkkailun yhteydessä monen Alasenjärveen laskevan ojan veden laadussa havaittiin merkkejä ajoittain tapahtuvista jätevesipäästöistä (Peltola 1996). Ulkoisen kuormituksen vähentämismahdollisuuksien selvittämiseksi Lahden kaupungin valvonta – ja ympäristökeskuksessa aloitettiin vuonna 1997 projekti, jossa kartoitettiin kaikki Alasenjärven valuma-alueella sijaitsevat kiinteistöt ja toiminnot. Päijät-Hämeen järvihankkeessa tarkastettiin jälleen vuonna 2005 kaikki valuma-alueen viemäriin liittymättömät kiinteistöt ja laadittiin Kaarlamminojan laskeutusallassuunnitelma.

Kalastosta havaittiin 1980- ja 1990-luvulla, että arvokkaat muikku- ja rapukannat olivat taantuneet ja vähäarvoinen kalasto oli edelleen lisääntynyt. Rehevöitymiskehityksen nopeutumisen taustalla saattoi ainakin osittain olla tiheän särkikannan aiheuttama sisäinen kuormitus, minkä vuoksi Alasenjärveä ryhdyttiin vuonna 1996 hoitokalastamaan Lahden kaupungin ja Ahtialan kalastuskunnan yhteistyönä. Hoitokalastusta on täydennetty petokalaistutuksin. Ahtialan kalastuskunta on onnistunut erinomaisesti Alasenjärven kalaston hoidossa. Vuonna 1997 järveen istutettiin 11 000 kpl 2- ja 3-vuotiasta nieriää, joiden todettiin lisänneen järven kalakannan arvoa. Myös kuhaistutukset ovat osoittautuneet menetyksellisiksi. Järvessä oli 2000-luvun puolivälissä hyvät muikku- ja siikakannat ja petokalakannatkin (hauki ja kuha) ovat vahvistuneet.

Kalastonhoitotoimenpiteiden lisäksi Alasenjärvellä on myös niitetty korkeampaa vesikasvillisuutta. Paikoitellen runsas vesikasvillisuus aiheuttaa haittaa virkistyskäytölle. Niitettyjen vesikasvien mukana järvestä on poistunut ravinteita ja samalla lahdelmien vedenvaihto on parantunut.

Alasenjärven alue Ahtialan kalastuskuntaan ja kalaistutuksista vastaa käytännössä Nastolan osakaskunnat ry.

Lahden kaupunki teki Alasenjärvellä verkkokoekalastuksen vuonna 2016.

Lahden Alasenjärven Hoitoyhdistys

Lahden Alasenjärven Hoitoyhdistys on kaikille avoin rekisteröimätön yhdistys, joka toimii yhteistyössä Lahden kaupungin, Lahden ympäristöpalvelujen, Ahtialan hoitokunnan, Nastolan kalastusalueen ja Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiön kanssa pääsääntöisesti talkooperiaatteella.

Toiminnan tavoitteena on:

  • Alasenjärven vedenlaadun saaminen erinomaiseksi
  • Yleisen virkistyskäytön lisääminen ja turvaaminen
  • Kansalaisten tietoisuuden lisääminen Alasenjärven arvoista
  • Järven käyttäjien ja ranta-asukkaiden aktivoiminen Alasenjärven hoitoon

Sähköposti: alasenjarvenhoitoyhdistys@gmail.com