Valitse sivu

Valumavesien pidättäminen valtaojiin

Toimenpiteen tarkoituksena on tehostaa ylivirtaamien pidättämistä valuma-alueella. Valtaojat on suunniteltu hydraulisesti mahdollisimman tehokkaiksi, koska tavoitteena on ollut johtaa vedet pelloilta valtaojia pitkin nopeasti lähimpään alapuoliseen purkupisteeseen, useimmiten vesistöön. Valtaojat ovat tyypillisesti suoraliuskaisia ja uomien linjaukset suoria.

Luonnonmukainen vesistörakentaminen tarkoittaa suoralinjaisten uomien palauttamista mutkaiseksi, poikkileikkausprofiilien monimuotoistamista ja tulvaniittyjen ja -alueiden liittämistä uomiin kiinteiksi osiksi.