Valitse sivu

Hapetus

Hapetuksessa kierrätetään happirikasta pintavettä syvänteisiin, joissa veden happipitoisuus on alhainen ja jotka ovat vaarassa muuttua hapettomiksi. Pohjan happitilanteen parantaminen vähentää fosforin liukenemista pohjasedimentistä. Tämän sisäisen kuormituksen vähenemisen lisäksi mm. pohjaeläinten elinolot paranevat ja hapekas vesikerros laajenee. Haittapuolena on alusveden lämpeneminen, joka voi mm. heikentää kalojen elinmahdollisuuksia pohjan lähellä.

Vesijärven Enonselän hapetus aloitettiin yhdeksällä hapettimella vuonna 2010. Vuonna 2018 siirryttiin pelkkään  talviaikaiseen hapetukseen ja hapetinten määräksi tuli 5. Nykyisten ja poistettujen hapettimien sijainnit on esitetty alla (kuva: Ismo Malin).