Valitse sivu

Hulevedet

Hulevesiä muodostuu rakennetuilla alueilla sade- ja sulamisvesistä. Rakennetuilla alueilla vettä läpäisemättömien pintojen määrä on kasvanut. Tämä vaikuttaa veden luonnolliseen kiertoon ja vähentää veden imeytymistä maaperään. Lisääntynyt pintavalunta huuhtoo mukanaan haitallisia aineita, ravinteita sekä esimerkiksi lehtiä ja roskia. Nämä ravinteet ja epäpuhtaudet ovat peräisin muun muassa laskeumasta, liikenteestä, eläinten jätöksistä ja rakennusten materiaalien korroosiosta.

Hulevesien lisääntyneet määrät ja ajoittaiset suuret virtaamahuiput aiheuttavat tulvimista niin teillä kuin rakennuksissa. Runsaat vesimassat myös kuljettavat mukanaan enemmän ympäristölle haitallisia aineita sekä aiheuttavat eroosiota kuin tasaisemmin jakautunut vesimäärä. Nykyään hulevesien hallinta otetaankin huomioon kaupunkisuunnittelussa sekä rakentamisessa.

Hulevedet kuormittavat erityisesti aivan Lahden kaupungin tuntumassa sijaitsevaa Enonselkää, jonne purkautuu yli 50 hulevesiviemäriä. Hulevesiä ei käsitellä ennen niiden laskua järveen lukuun ottamatta hiekan keruuta sadevesikaivoista.

Lue lisää Lahden kaupungin toimenpiteistä hulevesikuormituksen vähentämiseksi