Valitse sivu

Säätiö

Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö yhdistää yksityisen ja julkisen rahoituksen Vesijärven sekä Lahden, Hollolan ja Asikkalan muiden järvien hyväksi. Säätiö edistää vesien kunnossapitoa, seurantaa, tutkimusta ja niistä tiedottamista Vesijärvi-ohjelman mukaisesti.

Säätiö voi edistää myös muuta luonnon- ja ympäristönsuojelua, jakaa apurahoja ja avustuksia ja tukea luonnon- ja ympäristönsuojelua edistävää koulutus- ja tiedotustoimintaa.

Säätiön toimintaa tukee ja valvoo 24 hengen valtuuskunta, johon säätiön perustajajäsenet Lahti, Hollola, Asikkala, Kemppi Oy, Esan kirjapaino Oy ja Lahden Teollisuuseura ry nimeävät kukin neljä jäsentä aina kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Valtuuskunta nimeää säätiön hallituksen.
Hallitus hyväksyy Vesijärvi-ohjelman ja valitsee säätiön toimihenkilöt.

Vesijärvisäätiön säännöt.