Valitse sivu

Säätiö

Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö yhdistää yksityisen ja julkisen rahoituksen Vesijärven sekä Lahden, Hollolan ja Asikkalan muiden järvien hyväksi. Säätiö edistää vesien kunnossapitoa, seurantaa, tutkimusta ja niistä tiedottamista Vesijärvi-ohjelman mukaisesti.

Säätiön perustivat vuonna 2007 Esan kirjapaino Oy, Kemppi Oy, Lahden Teollisuuseura ry, Lahden kaupunki ja Asikkalan ja Hollolan kunnat.

Yhteistyökumppanit

Tuloksellinen vesienhoito edellyttää monipuolista ja aktiivista yhteistyötä ja hyvää työnjakoa eri toimijoiden kesken.

Vesijärvisäätiö toteuttaa Vesijärven ja Lahden, Hollolan ja Asikkalan muiden järvien hoidon ja seurannan koordinointitehtäväänsä kokoamalla laajassa yhteistyössä Vesijärvi-ohjelman. Ohjelman kokoamisessa ja sen toteuttamisessa ovat mukana mm. Lahden ympäristöpalvelut, Päijät-Hämeen Kalatalouskeskus, Hämeen ELY-keskus, Salpausselän Kalatalousalue ja alan tutkijat Helsingin, Jyväskylän ja Turun yliopistoista, Suomen ympäristökeskuksesta (SYKE) ja Luonnonvarakeskuksesta (LUKE). Muita yhteistyötahoja ovat Asikkalan ja Hollolan ympäristöviranomaiset, Sisä-Suomen kalatalousryhmä ja ProAgria Etelä-Suomi.

Hoitotoimenpiteiden toteutuksessa tärkeitä yhteistyötahoja ovat vesialueiden omistajat ja maanomistajat.

Työmme tukijat

Vesijärvisäätiön kokoama rahoitus järvien hoitoon koostuu kuntien rahoitusosuuksista, yritysten ja yhteisöjen tuesta, erilaisten varainhankintatempausten tuotosta ja tuotemyynnistä. Lisäksi hoitotoimenpiteiden ja seurannan toteuttamiseen haetaan aktiivisesti hankerahoitusta eri tahoilta.

Vesijärvisäätiön säännöt.