Valitse sivu

Visio, missio ja tavoitteet

Visio

Vesijärvisäätiö haluaa olla Vesienhoidon näkyvä suunnannäyttäjä  

Missio

Vesijärvisäätiön missiona on mahdollistaa sellaisen vesienhoidon tieteellisen, taloudellisen ja sosiaalisen toimintaympäristön säilyminen ja vahvistuminen, mitä tarvitaan alueen vesien saamiseksi hyvään tilaan.

Tavoitteet

Vesijärvisäätiön tavoitteena on saavuttaa vähintään Vesienhoitolain mukainen Vesijärven hyvä tila sekä parantaa alueen keskeisten pienjärvien virkistyskäyttöarvoa ja tilaa. Tavoitteena on kehittää jatkuvasti uusia toimintatapoja vesienhoidon edistämiseksi laajan yhteistyöverkoston kanssa.

Strategia käytännössä

Vesijärven Kajaanselkä on parantunut ympäristöhallinnon 2019 valmistuman tila-arvion mukaan hyvään tilaan. Järven läntisin osa, Laitialanselkä on käytännössä samassa tilassa kuin Kajaanselkä. Muu Vesijärvi on kokonaisuutena arvioituna tyydyttävässä tilassa.

Tulevina vuosina Kajaanselkä-Laitialanselkä kokonaisuuden osalta turvataan riittävät veden tilan ja kuormituksen seurantaresurssit. Enonselän ja sen lähivesien osalta erityisesti ravintoverkkokunnostuksen sekä sisäisen kuormituksen vähentämisen intensiteettiä lisätään merkittävästi.

Vesijärvisäätiön toimialueen pienemmistä, virkistyskäyttöarvoltaan merkittävimmistä järvistä toimenpiteitä kohdistetaan erityisesti alueen huonokuntoisimpaan järveen, Kymijärveen sekä Nastolan järviketjun vedenkorkeusongelmista kärsiviin Salajärveen ja Ruuhijärveen. Hollolan puolella erityishuomio kohdistuu Tiilijärviin ja Työtjärveen sekä eteläisen Hollolan ainoaan järveen, Hahmajärveen.

Olennainen osa strategian toimeenpanoa on jatkossakin tuoda yhteen yksityiset ja julkiset toimijat vesienhoidon rahoituspohjan turvaamiseksi. 

Vesienhoidossa tarvittavan osaamisen, rahoituksen ja näkyvyyden kannalta keskeisimmät strategiset kumppanit ovat Lahden kaupunki, Asikkalan kunta ja Hollolan kunta, Hämeen ELY-keskus, Helsingin yliopisto, Luonnonvarakeskus ja Lahden Teollisuusseura ry. Järvessä toteutettavien toimenpiteiden kannalta vesialueiden omistajat ovat Vesijärvisäätiölle olennainen kumppani. Valuma-aluetoimenpiteiden osalta maanomistajat ovat yhteistyön keskiössä. 

Strategian toimeenpano mahdollistetaan laaja-alaisella yhteistyöllä ja monipuolisella, monikanavaisella ja eri kohderyhmät tunnistavalla viestinnällä. 
(Hallitus 9.12.2019)