Valitse sivu

Työtjärvi

Työtjärvi sijaitsee Hollolan kuntakeskuksen länsipuolella, Hälvälän ja Soramäen asuinalueiden läheisyydessä. Järvi on luontaisesti karu ja kirkas harjujärvi, mutta muuttui suo-ojitusten jälkeen humusjärveksi ja happamoitui.

Työtjärvi on pinta-alaltaan 56 hehtaaria, ja sen syvin kohta on noin kahdeksan metriä. Järven keskisyvyys on kuitenkin vain alle 1,5 metriä. Työtjärven rantaviiva on noin 3,4 km pitkä, ja sen rannalla on kunnan yleinen uimaranta sekä puolustusvoimien saunoja. Työtjärvi laskee Supanojan kautta Porvoonjokeen, ja veden viipymä järvessä on noin seitsemän kuukautta.

PLL_HEADER_TEXT
PLL_CONTENT_TEXT

Työtjärven tilaa on tarkkailtu vuosikymmenien ajan. Järven ongelmia ovat alusveden toistuvat happiongelmat ja korkeasta humuspitoisuudesta johtuva veden happamuus. Lokakuussa 2010 järvellä toteutettiin kalsiumperoksidikäsittely, jolla toivottiin olevan vaikutusta orgaanisen aineen hajotustoimintaan. Kalsiumperoksidista veteen liuennut happi nostaa aerobisten mikrobien määrää, minkä toivottiin vähentävän järven sisäistä kuormitusta. Kalsium sitoo vedestä fosforia, jolloin se ei enää ole levien käytettävissä. Käsittelyllä ei kuitenkaan todettu olevan vaikutusta Työtjärven tilaan. Toteutetun kemikaalikäsittelyn lisäksi Työtjärveä on hoidettu mm. niittämällä vesikasveja sekä poistamalla irronneita turvelauttoja.