Valitse sivu

Hulevesitarkkailu

Hulevesillä tarkoitetaan rakennetuilta alueilta peräisin olevia sade- ja sulamisvesiä sekä rakennusten perustusten kuivatusvesiä. 
Hulevedet sisältävät luonnonhuuhtoumaa enemmän ravinteita, bakteereja ja ympäristölle haitallisia kemikaaleja. Nämä ravinteet ja epäpuhtaudet ovat peräisin muun muassa laskeumasta, liikenteestä, eläinten jätöksistä ja rakennusten materiaalien korroosiosta. 
Hulevedet kuormittavat erityisesti aivan Lahden kaupungin tuntumassa sijaitsevaa Enonselkää, jonne purkautuu yli 40 hulevesiviemäriä. Hulevesiä ei käsitellä ennen niiden laskua järveen lukuun ottamatta hiekan keruuta sadevesikaivoista.

Lahden kaupungin hulevesikuormitusraportti valmistui 2016.