Valitse sivu

Toteutusaika

1.1.2017 - 31.12.2019

Holistic Approach in Lake Restoration

Rahoittaja: Kansainvälinen Leader-hanke, jossa Vesijärven hankeosuutta rahoittavat Etpähä ry ja Päijänne-Leader ry. Koordinaattori: Vesijärvisäätiö

Partnerit:  Suomessa Pyhäjärvi-instituutti ja Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, Ruotsissa Osbyn kunta
Toteutusaika: 1.1.2017 – 31.12.2019.
Yhteyshenkilö: vesistöasiantuntija Mirva Ketola, mirva.ketola(at)vesijarvi.fi, 044 9735137

Hola Lake on järven kokonaisvaltaisen hoidon yhteistyöhanke Suomessa ja Ruotsissa. Hanke edistää päijäthämäläisen Vesijärven, uusimaalaisen Hiidenveden, Lohjanjärven ja Enäjärven, satakuntalaisen Köyliönjärven sekä pohjoisskånelaisen Immeln-järven kokonaisvaltaista hoitoa.

Hankesuunnitelma on työstetty Järvikunnostusyhteistyön esiselvityshankkeessa.

Hankkeen yleiset tavoitteet ovat:
– Kohdejärvien veden laadun turvaaminen ja sitä kautta alueen asukkaiden viihtyisyyden ja alueen vetovoiman lisääminen asuinpaikkana ja matkailukohteena.
– Ammatti- ja virkistyskalastusmahdollisuuksien lisääminen.
– Konkreettisten vesienhoitotoimien toteuttaminen yhteistyössä asukkaiden kanssa. Hankkeessa tuotetaan suunnitelmia ja ohjeistuksia, joiden avulla paikalliset toimijat voivat itse jatkaa järvien hoitoa myös hankkeen päätyttyä.
– Kansainvälisen yhteistyön lisääminen ja kokemusten ja tiedon vaihto kotimaisten järvikunnostusosaajien kanssa parhaiden käytänteiden ja uusien innovaatioiden löytämiseksi.
– Maaseudun elinkeinotoiminnan edellytysten kehittäminen: mm. hoitokalastuksen elinkeinoistaminen, niittojätteen hyödyntäminen, matkailu.

Yksityiskohtaisemmat tavoitteet ovat:
– Tiedon lisääminen tehokkaista ulkoisen kuormituksen vähentämiskeinoista.
– Kalavesien hoidon ja hoitokalastuksen asiantuntemuksen kehittäminen, pyydysten kehittäminen ja kokemusten jakaminen.
– Järvien arvo- ja petokalakantojen ja kalojen yksilökoon sekä kaupallisen arvon parantaminen.
– Tiedon lisääminen pyydyksiä likaavien levien esiintymisestä ja hoitotoimien kohdennustarpeesta Vesijärven eri selillä.
– Paikallisten ihmisten tiedon lisääminen ja osallistaminen järven hoitoon ja seurantaan. Yhteistyön lisääminen paikallisten ihmisten ja organisaatioiden välillä.
– Järviruo’on niittosuunnitelmien päivittäminen ja talviniittomenetelmien kehittäminen.
– Järviruo’on hyötykäytön edistäminen.

Vesijärvelle suunniteltu osuus koostuu neljästä työpaketista. Lisäksi tehdään hankepartnereiden kanssa yhteisiä toimia.
Hankkeen työpaketit

Tutustu muiden partnereiden paikallisiin toimenpiteisiin hankkeen englanninkielisillä sivuilla.

Työpajat