Valitse sivu

Toteutusaika

1.12.2022 - 30.4.2024

Kokonaiskustannusarvio: 39 090 €, josta ELY-keskuksen osuus on 23 500 €
Toteuttaja: Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö
Yhteyshenkilö: Anna Hakala, anna.hakala@vesijarvi.fi, puh. 040 551 6466

Avaa pdf-tiedosto: Hanke-esite

Avaa pdf-tiedosto: Hahmajärven padon kunnostussuunnittelun hanke-esittely

Hahmajärven pato sijaitsee Hahmajoessa noin 450 m Hahmajärven luusuasta alavirtaan. Pato on rakennettu vuonna 1936. Padon rakentamiseksi sekä sen kunnossapitoa ja huoltoa varten perustettiin aikoinaan järvenlaskuyhtiö, jonka osakkaana on määritetyn hyötyalueen kiinteistöt. Padon kunnostustarpeet tunnistettiin ja vuoden 2022 alusta käynnistettiin säännöllinen vedenkorkeuden seuranta sekä Hahmajärvellä että padolla. Järvenlaskuyhtiön aktivoiva yhtiökokous pidettiin 10.3.2022. Yhtiökokouksessa saavutettiin yksimielinen kannatus esitykselle padon muuttamisesta pohjapadoksi.

Paikallinen sitoutuminen mahdollisti myös hanketuen
Kunnostuksen suunnitteluun ja toteutukseen päätettiin hakea hanketukea. Hankehakemusta valmisteltiin vuonna 2022 ja se jätettiin rahoitushakuun marraskuussa 2022. Hankkeeseen sitoutui suuri määrä paikallisia tahoja sekä Hollolan kunta. Hanke sai myönteisen rahoituspäätöksen Hämeen ELY-keskuksesta 27.2.2023. Hankkeen arvioitu kokonaiskustannus on 39 090 €, josta avustuksen osuus on 60 %. Hanketta hallinnoi Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö ja suunnittelutyöstä vastaa kilpailutuksen perusteella valittu suunnittelija Insinööritoimisto Jami Aho.

Hahmajärven padon kunnostussuunnittelu -hankkeen keskeiset tavoitteet ovat:

  • Laatia suunnitelma nykyisen patorakenteen muuttamiseksi pohjapadoksi
  • Jättää vesilain mukainen lupahakemus padon muuttamisesta pohjapadoksi lupaviranomaiselle (AVI)
  • Koota järveen kohdistuvia kunnostustarpeita sekä aktivoida hoidosta ja kunnostuksesta kiinnostuneita

  Hahmajärven pato

Hankkeessa ovat mukana omalla panoksellaan:
Hahmajärven järvenlaskuyhtiö
Hahmajärven osakaskunta
Hollolan kunta
Herralan konehuolto Oy
Herralan hiussalonki
Rakennuspalvelu Rautavuori oy
LVI-idea Oy
Kyllönen Yhtiöt Ky
Huoltojokiset Oy
Hersapuu Oy
Auto- ja korikorjaamo Juha Korkeamäki

Hahmajärven järvenlaskuyhtiön ja Hahmajärven osakaskunnan edustajat huolehtivat vedenpinnan korkeuden ja padon tilanteen seurannasta sekä ovat mukana suunnittelemassa ja järjestämässä padon kunnostussuunnitteluun liittyviä katselmuksia ja paikallisia tapahtumia ja tilaisuuksia. Nämä tehtävät ovat osa hankkeen vastikkeetonta työtä.

Hollolan kunta sekä hankkeeseen mukaan lähteneet yritykset ovat osaltaan sitoutuneet tukemaan hanketta osallistuvat osaltaan hankkeen viestintään sekä tukevat edistävät hankkeen hyväksyttävyyttä paikallisesti.

Suunnittelutyön lähtökohdat tunnistettu
Padon kunnostuksen suunnittelussa tehtävänä on laatia aluehallintoviraston lupakäsittelyä varten padon kunnostussuunnitelma sekä lupahakemusasiakirjat. Kunnostussuunnitelmaan kuuluu yleissuunnitelman laadinta, rakennesuunnittelu sekä työsuunnittelu. Suunnittelun lähtökohtana pidetään:

  • Tuleva rakenne mahdollistaa eliöstön ylikulun
  • Osa patorakenteista pyritään säilyttämään
  • Vedenkorkeuden vaihteluväli kutakuinkin nykyisellä tasollaan
  • Haitallisia tulvakorkeuksia pyritään vähentämään

Tervetuloa seuraamaan hankkeen etenemistä

  • Suunnitteluhankkeen kuulumisia ja ajankohtaisia tietoja välitetään hankkeelle perustetun Instagram-tilin ”Hahmajarvi ” kautta
  • Hankkeen kotisivulle tulevat ladattaviksi mm. hankkeessa tuotetut materiaalit
  • Tapahtumista tiedotetaan Herralan kylän Facebook -sivulla, jossa nousevat hyvin esiin muutkin alueella puhuttavat asiat.

Padon kunnostussuunnittelu käynnistyy toukokuussa mittauksilla ja suunnittelutyö etenee siten, että yleissuunnitelmaa esitellään kesäkuussa ja lupahakemus on valmis esiteltäväksi syyskuussa. Lupahakemus jätetään aluehallintoviraston käsittelyyn lokakuussa. Suunnittelutyön jälkeen hanke jatkuu toteutusvaiheen rahoituksen kokoamisella, rahoitushakemuksen laadinnalla ja toteutukseen valmistautumisella. Padon kunnostukseen päästään, kun vesilain mukainen lupa on saatu ja rahoitus on varmistunut.

Hahmajärven padolla järjestettiin avoin Patokatselmus 23.5. klo 17 alkaen. Mukana oli Hahmajärven järvenlaskuyhtiön sekä osakaskunnan edustajat, suunnitelman laativa Jami Aho sekä hanketta vetävä Anna Hakala Vesijärvisäätiöstä.

Padon kunnostuksen yleissuunnitelman esittelytilaisuus tiistaina 20.6.2023 klo 17 pidettiin Seurojen talolla. Suunnittelija Jami Aho esitteli yleissuunnitelman luonnosta. Tutustu yleissuunnitelmaan.