Valitse sivu

Kalamerkintöjen tavoitteena on selvittää ja kuvata kolmen eri kalalajin elinpiirin kokoa ja liikkumista Vesijärvellä. Hoitokalastuksen yhteydessä vuosina 2016-18 merkittiin 2023 kuhaa, särkeä ja lahnaa T-ankkurimerkillä eri puolilla Vesijärvellä 12 kohteessa.

Palautuksia on tullut hyvin, eli yli 9 %:sta merkityistä kaloista. Akvaattisten tieteiden opiskelija Katrin Lönnfors tekee aineistosta pro gradu -työnsä Helsingin yliopistolle. Gradu-tutkimuksessa on tarkoituksena selvittää etenkin kuhan elinpiiriä ja liikkumista Vesijärvellä vertaamalla merkintä- ja palautusaineistoja keskenään.

Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään tulevaisuudessa kalatalousalueen käyttö- ja hoitosuunnitelmassa sekä Vesijärvi-ohjelman tausta-aineistona. Tutkielman on tarkoitus valmistua keväällä 2019 mennessä.

Liikkumistutkimuksessa ovat olleet mukana Lahden kaupunki, Päijät-Hämeen kalatalouskeskus, Luonnonvarakeskus (LUKE) ja Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö. Merkkipalautustiedot on kerätty Luonnonvarakeskuksen palautusjärjestelmän kautta.

Auta tutkimusta ja palauta merkki!

Toivomuksena on, että kalastajat palauttaisivat edelleen ahkerasti pyytämiensä merkkikalojen tietoja LUKEen joko postitse tai internet-lomakkeen kautta. Siten saadaan mahdollisimman laaja kuva kalojen liikkumisesta järvessä ja varmistetaan tutkimuksen onnistuminen. Palautuksen yhteydessä on tärkeää kertoa T-ankkurimerkissä olevan koodin lisäksi pyyntipäivä ja -paikka. Hyödyllisiä tietoja ovat myös pituus, paino ja pyydys.

Merkin palauttaneelle lähetetään korvaus (5 €) sekä tiedot kalan merkintäpaikasta ja merkintäkoosta. Jos ilmoituksen tekee verkossa, ei merkkiä tarvitse lähettää postitse. Merkatun kalan voi hyvin palauttaa elävänä järveen merkkeineen, jolloin sen liikkeistä voidaan saada vielä lisätietoa.

LUKEn internet-sivuilla on lomake tietojen palautusta varten osoitteessa: http://www.luke.fi/tietoa-luonnonvaroista/kalat-ja-kalatalous/osallistu-kalatutkimukseen/palauta-kalamerkki/

Kuva:
T-bar merkki näkyy keltaisena kuhan selkäevän etupuolella (kuva: Katrin Lönnfors)


Lisätiedot:

Matti Kotakorpi
vesiensuojelusuunnittelija
Lahden kaupunki
p. 050 539 1696
matti.kotakorpi(a)lahti.fi

Katrin Lönnfors (graduun liittyvät tiedustelut)
katrin.lonnfors(a)helsinki.fi