Valitse sivu

Hola Lake -hankkeen tavoitteet

Hankkeen yleiset tavoitteet ovat:
– Kohdejärvien veden laadun turvaaminen ja sitä kautta alueen asukkaiden viihtyisyyden ja alueen vetovoiman lisääminen asuinpaikkana ja matkailukohteena.
– Ammatti- ja virkistyskalastusmahdollisuuksien lisääminen.
– Konkreettisten vesienhoitotoimien toteuttaminen yhteistyössä asukkaiden kanssa. Hankkeessa tuotetaan suunnitelmia ja ohjeistuksia, joiden avulla paikalliset toimijat voivat itse jatkaa järvien hoitoa myös hankkeen päätyttyä.
– Kansainvälisen yhteistyön lisääminen ja kokemusten ja tiedon vaihto kotimaisten järvikunnostusosaajien kanssa parhaiden käytänteiden ja uusien innovaatioiden löytämiseksi.
– Maaseudun elinkeinotoiminnan edellytysten kehittäminen: mm. hoitokalastuksen elinkeinoistaminen, niittojätteen hyödyntäminen, matkailu.

Yksityiskohtaisemmat tavoitteet ovat:
– Tiedon lisääminen tehokkaista ulkoisen kuormituksen vähentämiskeinoista.
– Kalavesien hoidon ja hoitokalastuksen asiantuntemuksen kehittäminen, pyydysten kehittäminen ja kokemusten jakaminen.
– Järvien arvo- ja petokalakantojen ja kalojen yksilökoon sekä kaupallisen arvon parantaminen.
– Tiedon lisääminen pyydyksiä likaavien levien esiintymisestä ja hoitotoimien kohdennustarpeesta Vesijärven eri selillä.
– Paikallisten ihmisten tiedon lisääminen ja osallistaminen järven hoitoon ja seurantaan. Yhteistyön lisääminen paikallisten ihmisten ja organisaatioiden välillä.
– Järviruo’on niittosuunnitelmien päivittäminen ja talviniittomenetelmien kehittäminen.
– Järviruo’on hyötykäytön edistäminen.

Vesijärvelle suunniteltu osuus koostuu neljästä työpaketista. Lisäksi tehdään hankepartnereiden kanssa yhteisiä toimia.
Hankkeen työpaketit

Tutustu muiden partnereiden paikallisiin toimenpiteisiin hankkeen englanninkielisillä sivuilla.