Valitse sivu
Kuhan kasvatuskokeilu

Kuhan kasvatuskokeilu

Vesijärven laskeutusaltaissa kokeiltiin vuosina 2020–2022 kuhanpoikasten kasvatusta. Kuhien kasvatuskokeeseen valittiin kaikkiaan neljä Vesijärven laskeutusallasta, joiden arveltiin olevan tarkoitukseen sopivimmat. Äkeenoja ja Purailanviepä valittiin...
Enonselän hoitoon haetaan uusia työkaluja

Enonselän hoitoon haetaan uusia työkaluja

Enonselän ravinnepitoisuudet ovat laskussa kohti hyvää tilaa, mutta suotuisa kehitys on viime vuosina ollut hidasta. Ilmastonmuutoksen vaikutukset voivat osaltaan hidastaa tilan kohentumista. Ravinteilla on huomattava merkitys järviekosysteemin rehevyystasolle....