Valitse sivu

Minä ja Vesijärvi –hanke päätökseen

Minä ja Vesijärvi – tiedotus ja valistus kestävän vesienhoidon tukena -hankkeessa tuotettiin runsaasti Vesijärveen liittyvää viestintämateriaalia kuten lainattava Lasten Vesijärvi –salkku puuhatehtävineen...

Lapsilta lainassa

Kirkkoherra Antti Lahtisen mukaan kirkolla on velvollisuus osallistua ympäristön suojeluun ja pitää asiaa esillä oman julistuksensa rinnalla. Hollolan seurakunnalla on kiinteä yhteys Vesijärveen niin ranta-asukkaana kuin järven...