Valitse sivu

Ulkoisen kuormituksen vähentäminen

26.9.2018 Vesijärven valuma-alueelle uusia vesiensuojelurakenteita Vesijärveen maa- ja metsätalousalueelta tulevaa ravinne- ja kiintoainekuormitusta on pyritty vähentämään muun muassa kosteikoilla ja laskeutusaltailla. Niitä on Vesijärveen johtavissa eri uomissa jo...