Valitse sivu

Ulkoisen kuormituksen vähentäminen

26.9.2018 Vesijärven valuma-alueelle uusia vesiensuojelurakenteita Vesijärveen maa- ja metsätalousalueelta tulevaa ravinne- ja kiintoainekuormitusta on pyritty vähentämään muun muassa kosteikoilla ja laskeutusaltailla. Niitä on Vesijärveen johtavissa eri uomissa jo...

Vesijärven valuma-alueelle uusia vesiensuojelurakenteita

Tänä syksynä rakenteilla on neljä uutta kohdetta sekä olemassa olevien rakenteiden kunnostuksia. Kohteiden suunnittelusta sekä työn valvonnasta on vastannut Etelä-Suomen Salaojakeskuksen suunnittelija Mikko Ortamala ja urakoinnista Rantala Timber Oy. Työt ovat osa...