Valitse sivu
Enonselän hoitoon haetaan uusia työkaluja

Enonselän hoitoon haetaan uusia työkaluja

Enonselän ravinnepitoisuudet ovat laskussa kohti hyvää tilaa, mutta suotuisa kehitys on viime vuosina ollut hidasta. Ilmastonmuutoksen vaikutukset voivat osaltaan hidastaa tilan kohentumista. Ravinteilla on huomattava merkitys järviekosysteemin rehevyystasolle....
Vesijärvessä on runsaasti kalaa

Vesijärvessä on runsaasti kalaa

Vesijärven kalasto on paremmassa tilassa kuin aikoihin. Ahvenkaloja on runsaammin kuin särkikaloja ja yleensäkin petokalojen osuus on suuri. Runsas kalasto on kuitenkin myös yksi rehevöitymisen ilmentymä. Ravintoverkon rakenteen ja kalatalouden kannalta Vesijärven...
Talviniittojen jatkuminen entistä epävarmempaa

Talviniittojen jatkuminen entistä epävarmempaa

Vesijärvellä on niitetty ruokoa jään päältä viimeksi vuonna 2018, jolloin niitettiin 16 hehtaarin ala. Talviniittoja ei ole sittemmin voitu tehdä, sillä leutoina talvina ruovikot eivät ole jäätyneet niittokoneen kantaviksi.  Talviniittoja tähän saakka toteuttanut...