Valitse sivu
Kolmelle vesienhoitoavustus

Kolmelle vesienhoitoavustus

Tänä vuonna vesienhoidon avustushakemuksia toivottiin erityisesti vesiensuojelurakenteiden kunnostukseen, hoitokalastukseen ja yhteisten rantojen hoitoon. Myös ympäristökasvatukseen liittyvät hankkeet olivat hakukelpoisia. Avustuksen saivat: Vesalan kalaveden...
Talviniitot jäivät tekemättä

Talviniitot jäivät tekemättä

Ruovikkoalueiden jäät ovat niittämiseen liian heikot. Vesijärvellä oli tarkoitus niittää ruovikoita reilun 18  hehtaarin alalta. Vaikka ulappa-alueilla jäätilanne on ollut hyvä ja teräsjäätä riittävästi, niin rannan ruovikoissa tilanne on erilainen. Joulukuun runsaat...
Vesijärven talvinen hoitokalastus alkoi

Vesijärven talvinen hoitokalastus alkoi

Vesijärvellä on laitettu viime ja tällä viikolla hoitokalastuskatiskoita järveen. Pyynti jatkuu jäätilanteen mukaan pitkälle kevääseen. Hollolan puolelle katiskoita tulee Komon- ja Laitialanselille ja Siikaniemen edustalle yhteensä noin 90. Yrittäjä Ilkka Tonteri...
Vähä-Tiilijärven hoitosuunnitelma on valmistunut

Vähä-Tiilijärven hoitosuunnitelma on valmistunut

Vähä-Tiilijärven tila on uusien selvitysten mukaan lähinnä tyydyttävä. Hoitotoimiksi suositellaan viime keväänä aloitetun hoitokalastuksen jatkamista ja mahdollisesti järven pohjasedimenttiin kohdistuvia sisäisen kuormituksen vähentämiseen tähtääviä toimia. ...