Valitse sivu
Enonselän hoitoon haetaan uusia työkaluja

Enonselän hoitoon haetaan uusia työkaluja

Enonselän ravinnepitoisuudet ovat laskussa kohti hyvää tilaa, mutta suotuisa kehitys on viime vuosina ollut hidasta. Ilmastonmuutoksen vaikutukset voivat osaltaan hidastaa tilan kohentumista. Ravinteilla on huomattava merkitys järviekosysteemin rehevyystasolle....
Vesijärven kuhaistutukset alkoivat

Vesijärven kuhaistutukset alkoivat

Vesijärveen istutetaan syksyn aikana noin 53 000 pikkukuhaa. Vesijärvessä on hyvä luontainen kuhakanta. Kuhan kutu ei kuitenkaan tuota läheskään joka vuosi vahvoja ikäluokkia, minkä vuoksi tuki-istutukset aloitettiin vuonna 2020. Enonselällä on myös laajasti...

Enonselän hoitoon haetaan uusia toimia

Vesijärven Enonselän tilaa on onnistuttu parantamaan pitkäjänteisellä, jo 1970-luvun puolivälistä asti jatkuneilla vesiensuojelu- ja vesistökunnostustoimenpiteillä. Jätevesien järveen johtamisen lopettaminen 1976 ja sitä seuranneet moninaiset kunnostustoimenpiteet,...