Valitse sivu
Kymijärven puhdistaminen kiertotaloudella

Kymijärven puhdistaminen kiertotaloudella

Kymijärvestä pumpatun ja ja suodatetun alusveden fosforista yli 80 % pidättyy järjestelmään, ja vesi on silminnähden kirkkaampaa suodattimien jälkeen (kuva). Kymijärven veden laatu on ollut vuosikymmeniä huono. Pitkäaikaiset ravinnepäästöt valuma-alueelta ovat...

Kymijärvi-hankkeen eteneminen kesällä 2018

Heinä- ja elokuussa tehtiin koepumppauksia, joilla testattiin Kivipuron kosteikon viereen rakennetun suodatusalueen ravinteidenpidätyskykyä. Kokeissa fosfaattipitoista alusvettä käsiteltiin kalsiumhydroksidilla ja johdettiin hiekkasuodattimien läpi, jotka pidättivät...