Valitse sivu

Heinä- ja elokuussa tehtiin koepumppauksia, joilla testattiin Kivipuron kosteikon viereen rakennetun suodatusalueen ravinteidenpidätyskykyä. Kokeissa fosfaattipitoista alusvettä käsiteltiin kalsiumhydroksidilla ja johdettiin hiekkasuodattimien läpi, jotka pidättivät fosforia hyvin. Lyhyillä testipumppauksilla ei ollut merkittävää vaikutusta Kivipuron kosteikon ja viivytysaltaan vedenlaatuun.

Kesän kokeissa kemikaalikäsittelyn taso oli vielä melko alhainen ja näin ollen suodattimiin sitoutuneen fosforin muoto ei välttämättä ollut paras mahdollinen ravinteiden jatkokäytön kannalta. Kymijärvi-hanke jatkuu laboratoriokokeilla, joissa selvitetään, missä muodossa fosfori on suodattimiin jäänyt sekä testataan erilaisten suodatinmateriaalien toimivuutta kesän 2019 pumppauksia varten.

kivipuro1

kivipuro2

Kivipuron kosteikon läheisyydessä olevat suodatuskentät (alakuva) sekä
kemikaalikaivo ja -siilo (yläkuva) (valokuvat Juha Niemistö).

Lisätietoja:

    • professori Jukka Horppila, puh. 050 4486473, Helsingin yliopisto, ympäristötieteiden laitos

 

  • dosentti Juha Niemistö, puh. 050 3199403, Helsingin yliopisto, ympäristötieteiden laitos
    sähköpostit etunimi.sukunimi(a)helsinki.fi