Valitse sivu

Kalakantojen hoito

Tammikuu 2018 Pyydystalkoot 2018 Pyydystalkoisiin kokoontui 22.1. kolmisenkymmentä henkilöä tekemään uusia ja korjaamaan entisiä hoitokalastuspyydyksiä, kuten rysiä ja nuottia. Lisäksi tehdään katiskoja niin ikään hoitokalastuskäyttöön sekä pienpetopyydyksiä....

Ulkoisen kuormituksen vähentäminen

26.9.2018 Vesijärven valuma-alueelle uusia vesiensuojelurakenteita Vesijärveen maa- ja metsätalousalueelta tulevaa ravinne- ja kiintoainekuormitusta on pyritty vähentämään muun muassa kosteikoilla ja laskeutusaltailla. Niitä on Vesijärveen johtavissa eri uomissa jo...