Valitse sivu

Kemikaalisaostuksen haaste on lyhyt vaikutusaika

Rehevä Kymijärvi soveltuisi kemiallisen kunnostuksen kohteeksi, koska tällä hetkellä järveen kohdistuva ulkoinen kuormitus on kohtalaisen alhaisella tasolla. Kemikaalisaostuksella saataisiin sidottua järvessä jo olevia ravinteita. Jos kunnostusvaikutus kestäisi vuoden...