Valitse sivu

Kesäniittosuunnitelmat valmiina

Vesijärvellä tehdään tänä kesänä jälleen vesienhoidollisia niittoja. Niittojen tavoitteena on vähentää rantojen umpeenkasvua ja hajuhaittoja sekä avata väyliä virkistyskäytön kannalta keskeisillä alueilla. Ruovikkoon rannansuuntaisesti avatut väylät parantavat myös...