Valitse sivu

Vesijärvellä tehdään tänä kesänä jälleen vesienhoidollisia niittoja. Niittojen tavoitteena on vähentää rantojen umpeenkasvua ja hajuhaittoja sekä avata väyliä virkistyskäytön kannalta keskeisillä alueilla. Ruovikkoon rannansuuntaisesti avatut väylät parantavat myös hauen pääsyä kutualueille. Linnuston kannalta tärkeillä alueilla tavoitteena on ylläpitää ruovikkoalueiden monimuotoisuutta, ei taannuttaa ruovikkoa kokonaan. Tämä tehdään niittämällä väyliä, jotka lisäävät ruovikon mosaiikkimaisuutta ja kasvuston monimuotoisuutta.

Vesijärvisäätiön kesäniittojen toteuttajaksi valittiin tarjouskilpailun kautta IMH-tekniikan Ilkka Harjunen, joka teki Vesijärven kesäniitot myös viime vuonna. Lisäksi Vesijärvellä tekee kesäniittoja Jarno Nummela kohteissa, joiden toteutuksen vesialueen omistajat ovat tilanneet häneltä suoraan. Myös Lahden kaupunki sekä Anianpellon osakaskunta tekevät niittoja alueillaan. Niittojäte kerätään niittoyrittäjän toimesta rantaan. Osakaskunnat ja maanomistajat järjestävät itse niittojätteen poiskuljetuksen tai läjityksen.

Niittoilmoitus on parhaillaan ELY-keskuksessa ja niitot toteutetaan lausunnon valmistuttua elokuun aikana lausunnon ohjeiden mukaisesti. Niittosuunnitelmassa niittoalueita on yhteensä noin 40 ha. Vesijärvisäätiön niitot alkavat 13.8. ja kestävät noin kaksi viikkoa. Katso niittosuunnitelman kohdekartta.
Niitot ovat osa VeHo III -hanketta, joka ovat saanut Hämeen ELY-keskukselta vesienhoitoavustusta.

 

Kuva: Niittojätteen siirrosta pois rannasta tai läjityksestä vastaavat osakaskunnat ja rantojen maanomistajat (kuva: Juha Paavola).

 

Lisätietoja:

Mirva Ketola
vesistöasiantuntija 
mirva.ketola(at)vesijarvi.fi
puh. 044 9735137