Valitse sivu

Vesikasvien niitto

120,00 

Osta niittotunteja Vesijärvelle!

Vesikasvien niitoilla parannetaan veden virtaamista, ehkäistään rantojen ja uomien umpeenkasvua sekä varmistetaan haukien kutupaikkojen ja lintujen pesimäalueiden säilyminen.

Myös vesien virkistyskäyttö helpottuu, kun runsastuneet järviruokokasvustot saadaan niitettyä. Vesijärvellä niitetään kesäisin noin 40 ha.

Hehtaarin niittämiseen kuluu aikaa 2-4 tuntia ja niitto maksaa keskimäärin 120 euroa tunnilta. Niittomassa pitää myös työntää rantaan ja kuljettaa pois. Tue työtämme ostamalla haluamasi määrä niittotunteja, niin vedet pysyvät avoimina!