Valitse sivu

Kosteikkojen ja laskeutusaltaiden huolto

100,00 

Kosteikot ja laskeutusaltaat vähentävät ja hidastavat peltojen ja metsien valumavesien mukana kulkeutuvan maa-aineksen ja ravinteiden määriä vesistöihin. Tällaisia altaita on suojaamassa Vesijärveä yli 30 kappaletta.

Lahjoittamalla tähän autat kunnostamaan ja huoltamaan altaita, jotta ne toimivat parhaalla mahdollisella tavalla. Huoltotarvetta altailla on noin viiden vuoden välein.