Valitse sivu

Minä ja Vesijärvi – tiedotus ja valistus kestävän vesienhoidon tukena -hankkeessa tuotettiin runsaasti Vesijärveen liittyvää viestintämateriaalia kuten lainattava Lasten Vesijärvi –salkku puuhatehtävineen ja infomateriaaleineen, Vesijärvestä kertovia dia-sarjoja koulujen käyttöön, Vesijärviseikkailu-satu, näyttely järven synnystä ja luonnosta, julisteita sekä vesienhoitoon liittyvää materiaalia Puhdas Vesijärvi –internet-sivuille. Myös Puhdas Vesijärvi –uutiskirje ja I love Vesijärvi facebook –ryhmä ovat hankkeen tuotoksia. Hankkeessa järjestettiin myös Studia Vesijärvi –tilaisuuksia ja retkiä.

Hankkeessa lisättiin kohderyhmittäin ihmisten tietämystä Vesijärven tilasta ja vesien hoidon tarpeesta sekä niistä keinoista millä kukin voi itse toimia Vesijärven ja muiden vesistöjen hyväksi. Pääkohderyhmiä olivat koululaiset ja lapset, maa- ja vesialueiden omistajat ja maanviljelijät, mutta myös suuri yleisö. Hankkeen yhteistyökumppaneina oli eri tavoin 30 yhdistystä ja 23 yritystä.

Hanke kesti kolme vuotta. Sitä rahoittivat Päijät-Hämeen liitto EAKR-varoista sekä Lahden seudun ympäristöpalvelut ja Vesijärvisäätiö. Kokonaiskustannusarvio oli 200 000 euroa.

Hankkeen loppuraportin voit lukea TÄÄLTÄ