Valitse sivu

Hahmajärven padon muutosta pohjapadoksi on edistetty suunnitteluhankkeessa. Nyt lupahakemus on saatu jätettyä aluehallintoviraston käsittelyyn. Jatkotoimenpiteitä ajatellen on aika koota järveen kohdistuvia muita hoito- ja kunnostustarpeita. Näitä kootaan Hahmajärvi-illassa 29.1.2024.

Padon muutos pohjapadoksi on lupahakemusvaiheessa
Hahmajärven järvenlaskuyhtiö on jättänyt lupahakemuksen Hahmajärven padon muuttamisesta pohjapadoksi Etelä-Suomen aluehallintoviraston käsittelyyn joulukuussa 2023. AVI käsittelee hakemusta ja päätöstä odotetaan loppuvuodesta 2024. Vesilain mukaiseen lupaprosessiin kuuluu asianosaisten kuuleminen kevään tai kesän 2024 aikana. Padon muutos on tarkoitus toteuttaa jatkohankkeena, jota valmistellaan lupahakemuksen käsittelyn aikana.

Hahmajärven tila puhuttaa
Padonmuutoksella ei voida suoraan vaikuttaa Hahmajärven tilaan ja muitakin toimenpiteitä tarvitaan. Tervetuloa Hahmajärvi-iltaan kuulemaan, mitä tällä hetkellä tiedetään Hahmajärven tilasta. Tarkoitus on illan aikana keskustella millaisia havaintoja, toiveita ja tarpeita Hahmajärven tilaan liittyy.

Hahmajärven kunnostustoimia on todennäköisesti mahdollista edistää hanketuella, mutta se edellyttää paikallista aktiivisuutta. Pohditaan siis myös mahdollista järviyhdistyksen perustamista tai muita tapoja aktivoitua Hahmajärven puolesta.

Hahmajärvi-illassa käydään läpi myös, mistä Hahmajärven padon muutoksessa pohjapadoksi on kyse ja mihin se vaikuttaa.

Hahmajärvi-ilta Herralan koululla 29.1.2024 klo 18–20
Tervetuloa
!

Hahmajärvi-ilta on osa Hahmajärven padon kunnostussuunnittelu -hanketta, jonka tavoitteena on padon kunnostussuunnittelun ohella koota Hahmajärveen kohdistuvia kunnostustarpeita sekä aktivoida hoidosta ja kunnostuksesta kiinnostuneita. Hanke on saanut rahoitusta vesiensuojelun tehostamisohjelmasta Hämeen ELY-keskuksen kautta ja hanketta hallinnoi Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö.

Lisätiedot:
Anna Hakala
Vesistöasiantuntija­
Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö
p. 040-552 6466
e. anna.hakala@vesijarvi.fi