Valitse sivu

Vesijärven valuma-alueella sijaitsevien Suvelanojan, Pellavaloukun, Kurhilan ja Äkeenojan laskeutusaltaiden kunnostukset on saatu päätökseen. Urakka tehtiin pitkäpuomisella kaivinkoneella ja siitä vastasi kilpailutuksella valittu RantalaTimber Oy.

Laskeutusaltaat ja kosteikot pidättävät kiintoainesta
Vesijärveen eri puolilta järveä laskevissa ojissa on yhteensä yli 30 kosteikkoa tai laskeutusallasta, jotka pidättävät ojissa kulkevaa kiintoainesta ja ravinteita. Altaan ominaisuudet, virtausolosuhteet sekä maalaji vaikuttavat siihen, miten hyvin altaat toimivat. Kun altaat alkavat täyttyä, on ne syytä tyhjentää kertyneestä lietteestä, jotta niiden pidätyskyky säilyy. Liian usein altaita ei kuitenkaan kannata kuokkia, sillä myös niihin kehittyvä kasvillisuus on tärkeä ravinteiden pidättämisessä. Nyt kunnostetut altaat ovat olleet varsin tehokkaita. Edellisen kerran altaat tyhjennettiin vuonna 2016 ja Pellavaloukku lisäksi vuonna 2018.

Urakkaan mahtui monia haasteita
Urakka aloitettiin loppiaisen jälkeen Manskivessä Suvelanojan kosteikolta, joka saatiin tyhjennettyä kertyneestä lietteestä muutamassa päivässä. Kertynyt liete läjitettiin levitettäväksi viereiselle pellolle. Levittämisestä ja tulvatasanteelta mukana tulleiden risujen ja kantojen poistosta vastasi Reivilän Maansiirtopalvelu Oy.

Häränsilmänojan Pellavaloukun allas kerää erittäin tehokkaasti kiintoainetta ja oli jo osittain tukossa. Pellavaloukun laskeutusaltaan kunnostustöiden käynnistymisen aikaan sää lauhtui, vettä satoi rankasti useamman päivän ajan ja eteläisessä ja lounaisessa Suomessa järvien ja jokien vedenpinnat nousivat harvinaisen korkeisiin talvitulvalukemiin. Myös Häränsilmänojassa virtaamat kasvoivat selvästi ja kunnostustyöt viivästyivät yli viikolla, kun odoteltiin vesitilanteen rauhoittumista. Lopulta urakka eteni sujuvasti. Maanajossa oli mukana paikallisia maanomistajia parhaimmillaan viiden traktorin voimin. Kiintoaines meni läheisten peltojen painanteisiin ja täyttömaaksi.

Kurhilan altailla kunnostuksen haasteena oli puolestaan jyrkkä ajoluiska, jota pitkin ei onnistuttu nousemaan traktorilla kuorman kanssa. Avuksi tullut kuormuri toi tullessaan soraa ja luiska saatiin pitäväksi. Kurhilasta kertynyt liete ajettiin läheiselle maatilalle käyttöön.

Viimeisenä kohteena oli Pirppulassa sijaitseva Äkeenojan kosteikko, jolla kasvaa isosorsimoa. Isosorsimo on vieraslaji, jota esiintyy toistaiseksi maltillisesti Vesijärvellä. Äkeenojan kosteikossa sitä on aiemmin havaittu jonkin verran, mutta viime kesänä kasvin todettiin vallanneen matalammat altaat täysin. Altaaseen kertynyt liete läjitettiin ja maisemoitiin altaan viereen Asikkalan kunnan maalle, josta liete tai isosorsimo eivät pääse leviämään vesistöön. Äkeenojalla työtä hidastivat altaassa kulkeva vedenottoputki sekä verrattain paksu jääkerros, jota lohkotiin ja kasattiin erilleen maisemoitavista maamassoista.

Talvitulvat haastavat vesialueiden rakentamistöitä
Vesialueiden rakentamistyöt pyritään yleensä sekä vesistökuormituksen että ekologisten vaikutusten minimoimiseksi ajoittamaan talviaikaan. Kosteikkojen kunnostuksessa talven etuja ovat nimenomaan alhaiset virtaamat ja routa, joka kantaa isoja koneita. Lauhtuvien talvien myötä kunnostusten ajoituksen onnistuminen on entistä haastavampaa. Yleistyvien talvitulvien arvioidaan myös lisäävän vesistöjen vuotuista kokonaiskuormitusta.

Kosteikkojen kunnostukset tehtiin osana Vesienhoidon tavoitteiden tukeminen Vesijärvellä ja Lahden seudun pienemmillä järvillä 2022–2023 (VEHO VI) -hanketta. Kosteikkojen kunnostustarpeita kartoitettiin kesän ja syksyn 2022 aikana. Syksyllä 2022 kunnostettiin kolme Matjärven alueen laskeutusallasta, ja ensi syksynä tyhjennetään vielä yksi.

Lue myös:

Lisätiedot:
Mirva Ketola
mirva.ketola@vesijarvi.fi
p. 044 973 5137