Valitse sivu

Vesijärven valuma-alueelle on vuosien varrella toteutettu mittava määrä erilaisia vesiensuojelurakenteita; mm. kosteikkoja, laskeutusaltaita ja pohjapatoja. Toteutettuja rakenteita ja niiden perustietoja voit tarkastella karttapalvelussamme, jonne pääset etusivulta kohdasta ”täällä toimimme nyt” tai suoralla osoitteella: https://www.vesijarvi.fi/karttaohjelma/.

Vesiensuojelurakenteiden tarkoituksena on hidastaa valumavesien virtausta ja pidättää valumavesien mukana kulkeutuvaa kiintoainesta ja ravinteita. Kosteikoihin muodostuvalla kasvillisuudella on tärkeä rooli kosteikon toiminnassa. Kosteikkojen kunnostustarvetta alkaa ilmetä rakenteesta riippuen 2–10 vuotta rakentamisen jälkeen. Kosteikko on kunnostuksen tarpeessa, kun kiintoaineelle varattu laskeutustila alkaa täyttyä tai vapaan veden ala vähentyä.

Kosteikkokartoituksissa maastokäynneillä arvioidaan kosteikon toimivuuden edellytyksiä perustuen kasvillisuuden kehittymiseen, lietteen kertymiseen sekä jäljellä olevan pidätyskapasiteetin arviointiin. Samalla tarkastetaan myös mahdollista haitallisten vieraslajien esiintymistä kosteikoilla. Kunnostustarpeen arvioinnin pohjalta päätetään kunnostusten toteutuksesta, ja joitain kunnostuksia on tavoitteena viedä toteutukseen vielä tämän vuoden puolella.

Kosteikkokartoituksia tehdään osana Vesienhoidon tavoitteiden tukeminen Vesijärvellä ja Lahden seudun pienemmillä järvillä 2022-2023 (VEHO 6) -hanketta, joka on saanut rahoitusta vesiensuojelun tehostamisohjelmasta.