Valitse sivu

Matjärvi sijaitsee Vesijärven länsipuolella Asikkalan ja Hollolan rajalla. Rehevän ja matalan Matjärven pinta-ala on 47 hehtaaria ja suurin syvyys alle 3 m. Matjärvi laskee Vironjokea pitkin Vesijärveen. Matjärveen laskeviin ojiin on rakennettu vuosina 2011–2014 kaikkiaan kahdeksan laskeutusallasta. Alueella on lisäksi 1970-luvun lopulla alun alkaen uima-altaaksi rakennettu Kolun allas. Laskeutusaltaiden toteutuminen oli pitkälti Matjärven suojeluyhdistyksen aktiivisuuden ansiota. Yhdistys perustettiin vuonna 2010. Vesijärvisäätiö on rahoittanut altaiden toteuttamista sekä myöhemmin niiden kunnostuksia.

Laskeutusaltaat keräävät ojissa kulkevaa kiintoainesta. Altaisiin muodostuva kasvillisuus toimii osaltaan virtauksen hidastajana ja ravinnekuormituksen sitojana. Rakennettujen altaiden tilaa ja täyttymistä on aika ajoin seurattava. Osa Matjärven laskeutusaltaista kunnostettiin vuonna 2016. Tuolloin kertynyttä lietettä tyhjennettiin kaikkiaan viidestä altaasta. Lisäksi korjattiin patorakenteita.

Laskeutusaltaat tarkastettu ja kunnostuksia tehty
Tänä syksynä tarkastettiin jälleen kaikki Matjärven alueen altaat. Tarkastuskäynnillä arvioitiin altaiden tyhjennystarvetta, kasvillisuuden kehittymistä, padon kuntoa ja kunnostustarvetta. Tyhjennystarvetta havaittiin etenkin neljässä altaassa. Näistä Perttulan, Ranta-Perttulan ja Järvenpään altaat kunnostettiin lokakuun alussa tyhjentämällä niistä lietettä. Lisäksi Järvenpään altaan säätöputki vaati korjausta. Savikon altaasta lietteen tyhjennys tehdään syksyllä 2023, kun viereinen pelto on kyntövuorossa. Kertynyt liete saadaan siten hyödynnettyä pellolla. Matjärven altaiden kunnostusurakasta vastasivat veljekset Juho Nurminen sekä Kai Nurminen.

Kesän ja syksyn 2022 aikana Vesijärven valuma-alueella on kartoitettu laajemminkin laskeutusaltaiden ja kosteikkojen tilannetta. Matjärven alueen altaiden lisäksi kunnostustoimia tullaan tekemään myös muilla Vesijärven valuma-alueen altailla.
Kosteikkojen kartoitukset ja kunnostukset tehdään osana Vesienhoidon tavoitteiden tukeminen Vesijärvellä ja Lahden seudun pienemmillä järvillä 2022–2023 (VEHO VI) -hanketta.

Matjärvellä myös niittoja Vesijärvisäätiön tuella
Juho Nurminen on aktivoimassa jälleen Matjärven suojeluyhdistystä. Hän haki ranta-asukkaiden puolesta Vesijärvisäätiön vesienhoitoavustusta Matjärven yleishyödyllisiin niittoihin. Vesijärvisäätiön avustukset omaehtoisiin kunnostuksiin ovat haussa aina alkuvuodesta.

Avustus myönnettiin ja niittoja tehtiin noin 3 ha alalla elokuussa 2022. Urakoimassa olivat Ekoeläin Oy:n Jarno Nummela sekä Tmi Hannu Soimavuori, joiden käytössä oli kolme niittokonetta ja yksi kerääjävene. Niittojätettä kertyikin läjityspaikoille rivakkaa tahtia. Talkooväellä piti kiirettä, että niittojäte saatiin nostettua kuivalle maalle, eikä niittomiesten tarvinnut odotella. Rannan puolella talkoita urakoi kaikkiaan viisi henkeä, käytössään telakaivuri, traktorikaivuri, traktori maansiirtokärryllä ja traktori takakauhalla.

Lue Matjärvestä lisää täältä:
https://www.vesijarvi.fi/laheiset-vesistot/matjarvi/

Matjärven altaat ja muut Vesijärvisäätiön vesienhoitotoimenpiteet kartalla:
https://www.vesijarvi.fi/karttaohjelma/