Valitse sivu

Toteutusaika

1.9.2015 - 31.8.2017

Rahoittaja: Maaseuturahasto ELY-keskus Hämeen kautta.
Partnerit: Hämeen ammattikorkeakoulu ja Vanajavesikeskus
Toteutusaika: 1.9.2015 – 31.8.2017
Kokonaiskustannusarvio 500 000 euroa, josta Vesijärvisäätiön osuus 170 555 euroa
Julkinen tuki: 100 %
Lisätiedot: viestintäasiantuntija Irma Peltola, etunimi.sukunimi@vesijarvi.fi, puh. 040 5144958

Yhteisillä aalloilla -viestintähanke edistää maaseudun kehittämistä ekologisesti kestävällä tavalla. Yhteishanke kattaa koko Kanta- ja Päijät-Hämeen ja on aktiivisessa vuorovaikutuksessa laajan toimijaverkoston kanssa (mm. alueen oppilaitokset) sekä muiden alueelle käynnistyvien ympäristöalan hankkeiden kanssa.

Hanke toimii neljän teeman kautta: rannat, kalat, vesienhoito ja ympäristökasvatus. Päätavoitteena on lisätä maaseudun asukkaiden kiinnostusta omaa elinympäristöään kohtaan, kannustaa hoitamaan sitä sekä hyödyntämään sen mahdollisuuksia. Lisäksi hankkeessa mm. edistetään kotimaisen kalan käyttöä, kehitetään vesienhoidon menetelmiä sekä panostetaan lasten ja nuorten toiminnalliseen ympäristökasvatustyöhön.

Yhteisillä aalloilla -viestintähankkeen tuloksena syntyi mm. erilaisia maisemanhoidollisia talkoita, monipuolisia tapahtumia ja retkiä, kalaruoka- ja kalankäsittelykursseja, vesiensuojeluun liittyviä pilotteja, lasten ja nuorten eri ikäryhmät huomioivia retki- ja toimintapäiviä, elämyksellisiä lyhytelokuvia ja -blogeja.

Tutustu tästä hankkeen loppuraporttiin.