Valitse sivu

Toteutusaika

1.3.2012 - 30.6.2014

Rahoittaja:Leader-toimintaryhmät Etpähä ry ja Ykkösakseli ry Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta
Partnerit: Suomi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry ja Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö, Ruotsi Hässleholmin kunta
Kokonaiskustannukset: Vesijärvisäätiön osuus 185 000 euroa (Etpähä ry)
Julkinen tuki: 100 %
Yhteyshenkilö: Heikki Mäkinen, heikki.makinen(a)vesijärvi.fi
Hankkeen kohdejärviä Suomessa olivat Vesijärvi, Kymijärvi, Hahmajärvi, Hiidenvesi, Enäjärvi ja Lohjanjärvi sekä Ruotsissa Finjasjö ja Bosarpasjö.

Hankkeen tausta

Hankkeen tausta-ajatuksena on vapaa-ajan kalastajien toteuttaman hoitokalastuksen jatkuvuuden turvaaminen, kalastuksen ja kalasaaliin laadun parantaminen ja särkikalojen kaupallisen käytön ja yleisen hyötykäytön edistäminen. Hanketta edelsi niinikään Etpähä ry:n rahoittama esiselvityshanke ajalla 1.4.-30.9.2011. Siinä kumppaneina olivat Vesijärven kalastusalue, Vesijärven Ystävät ry, Nastolan kalastusalue, Vihdin Enäjärven Suojeluyhdistys, Viron Võrtsjärve Limnoloogiakeskus ja Lake Võrtsjärv Foundation sekä Unkarissa Balaton Limnological Institute ja Lake Balaton Development Coordination.Esiselvityshankkeessa kartoitetttiin tulevan hankkeen partnerit ja tehtiin hanke- ja toteuttamissuunnitelma .

 

Tavoitteet
 • Uusien menetelmien kehittäminen erityisesti matalien ranta- ja kasvillisuusvyöhykkeiden hoitokalastukseen
 • Särkikalojen elintarvikekäytön edistäminen
 • Kalavesien hoidon ja hoitokalastuksen asiantuntemuksen kehittäminen ja kokemusten jakaminen
 • Tulosten kokoaminen parhaiden hoitokalastuskäytäntöjen käsikirjaksi
 • Kansainvälisen yhteistyön lisääminen ja verkostojen luominen
 • Järvien arvo- ja petokalakantojen ja kalojen yksilökoon sekä kaupallisen arvon parantaminen
 • Elinkeinomahdollisuuksien luominen alueen yrittäjille
 • Hoitokalastuksen tulevaisuuden turvaaminen
 • Alueen asukkaiden yhteistyön lisääminen
 • Ammatti- ja virkistyskalastusmahdollisuuksien lisääminen
 • Kohdejärvien elinvoiman ja vetovoimaisuuden lisääminen
Hankkeen loppuraportti:
Muita raportteja: