Valitse sivu

Toteutusaika

1.12.2016 - 31.12.2018

Tässä vesien ja merenhoidon toimeenpanoa edistävässä hallitusohjelman kärkihankkeessa toteutetaan Vesijärvisäätiön ja Pyhäjärvi-instituutin yhteistyönä vesienhoitosuunnitelmien ja niitä täsmentävien toimenpideohjelmien tavoitteita siten, että Pyhäjärvellä saadaan ylläpidettyä ja Vesijärvelle palautettua järven hyvä tila.

Rahoittaja: Ympäristöministeriö osana hallituksen vesien- ja merenhoidon kärkihanketta
Partnerit: Vesijärvisäätiö ja Pyhäjärvi-instituutti
Toteutusaika: 1.12.2016 – 31.12.2018
Kokonaiskustannukset: Vesijärven osuus 254 000 € euroa
Julkinen tuki: 50 % kokonaiskustannuksista

Hankkeen julkaisut:

Loppuraportti: Vesienhoitosuunnitelmien tavoitteiden edistäminen Lahden Vesijärvellä ja Säkylän Pyhäjärvellä – testattuja toimintatapoja kaikkien hyödynnettäväksi
    – Liiteraportti: Valuma-aluetoimenpiteiden toteuttaminen Lahden Vesijärvellä ja Säkylän Pyhäjärvellä
    – Liiteraportti: Vesijärven valuma-alueen vesienhoitotoimenpiteiden vaikuttavuuden seuranta 

Hankkeessa keskityttiin kolmeen osakokonaisuuteen:

1) Maa- ja metsätalouden kuormituksen vähentäminen

– Vanhojen vesiensuojelutoimenpiteiden toimivuuden tehostaminen – ravinteiden kierrätys
– Luonnonmukaiset peruskuivatukset
– Virtaamaolojen säätely ja luonnonmukainen tulvasuojelu
– Ravinnekuormituksen vähentäminen mekaanisilla ja kemiallisilla välineillä
– Vaikuttavuuden arviointi

2) Hapetus

– Hapetuksen jatkaminen Enonselällä
– Hapetuksen kalastovaikutusten arviointi kaikuluotauksilla ja koetroolauksilla

3) Tehtyjen toimenpiteiden, etenkin hoitokalastuksen vaikuttavuuden seuranta

– Koeverkkokalastus myös velvoitetarkkailujen ulkopuolisilla selillä 2017
– Eläinplanktontutkimus kesinä 2017 ja 2018

Lisäksi tavoitteena oli tuottaa näistä toimenpidekokonaisuuksista merkittävää uutta osaamista, jota voidaan jakaa esim. vesistökunnostusverkoston kautta kaikille vesistökunnostuksista kiinnostuneille.

Lisätiedot:
vesistöasiantuntija Mirva Ketola
mirva.ketola@vesijarvi.fi
puh. 044 9735137

Pyhäjärvi-instituutin kotisivut

Tutustu hanke-esitteeseen