Valitse sivu

Matjärven laskeutusaltaiden tyhjennykset jatkuivat
Vesijärven länsipuolella sijaitseva rehevä Matjärvi laskee Vesijärven Lahdenpohjaan Virojoen kautta. Matjärveen laskevissa ojissa on useita lasketusaltaita, joista pääosa on rakennettu vuosina 2011-2014 Matjärven suojeluyhdistyksen myötävaikutuksella. Laskeutusaltaat keräävät ojissa kulkevaa kiintoainesta, ja ajoittain niihin kertynyt liete on tyhjennettävä. Viime vuonna altaat kierrettiin läpi ja niiden kunnostustarve arvioitiin. Altaista kolme myös tyhjennettiin (lue uutisemme viime vuodelta täältä).

Tänä syksynä 26.9. tyhjennettiin neljäs, Savikoksi nimetty laskeutusallas. Allas jäi vielä viime vuonna odottamaan tyhjennysvuoroa, jotta kertynyt liete saataisiin hyödynnettyä viereisellä pellolla. Matjärven altaiden kunnostusurakasta vastasivat viime vuoden tapaan veljekset Juho Nurminen sekä Kai Nurminen. Lietettä olikin kertynyt arvioitua enemmän, sitä poistettiin altaasta noin 20 traktorin peräkärryllistä.

Korjauksia myös Mällinojassa
Vesijärven Lahdenpohjaan niin ikään laskevassa Mällinojassa on kolmen altaan kosteikkokokonaisuus. Alimman padon ja ojan ylittävän tien rummun kohdalla oli veden virtauksen aiheuttamaa syöpymää, jota korjattiin tänä syksynä. Korjauksen toteutti Petri Ikävalko.

Kunnostuksia tuettiin osana tänä vuonna päättyvää hanketta Vesienhoidon tavoitteiden tukeminen Vesijärvellä ja Lahden seudun pienemmillä järvillä 2022–2023 (VEHO VI). Hanketta rahoittaa Hämeen ELY-keskus Vesiensuojelun tehostamisohjelman varoista.

Lisätiedot:
Mirva Ketola
Vesistöasiantuntija
Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö
puh. 044 973 5137
s-posti: mirva.ketola@vesijarvi.fi