Valitse sivu

Viime päivinä olemme saaneet lukea uutisista talvitulvista. Eteläisessä ja lounaisessa Suomessa järvien ja jokien vedenpinnat ovat olleet harvinaisen korkeissa talvitulvalukemissa. Vesitilanne on tällä hetkellä jokien osalta tasaantumassa, mutta järvien pinnat saattavat edelleen nousta (www.vesi.fi/vesitilanne).  

Kesän ja syksyn 2022 aikana Vesijärven valuma-alueella kartoitettiin laskeutusaltaiden ja kosteikkojen kunnostustarvetta. Jo aiemmin uutisoimme Matjärven alueen altaiden kunnostuksista. Kunnostustarvetta havaittiin myös Suvelanojan, Pellavaloukun, Kurhilan ja Äkeenojan altailla Vesijärven valuma-alueella. Näiden altaiden kunnostusten urakoitsijaksi valittiin kilpailutuksen jälkeen RantalaTimber Oy.  

Urakka aloitettiin loppiaisen jälkeen ja Suvelanojan kosteikko saatiin tyhjennettyä kertyneestä lietteestä 12.-13.1.2023. Tämän jälkeen työvuorossa olisi ollut Pellavaloukun laskeutusaltaan kunnostus. Työ jouduttiin kuitenkin perumaan lauhtuneesta säästä ja rankoista vesisateista nopeasti kehittyneen talvitulvatilanteen vuoksi. Pellavaloukulla odotetaan nyt vesitilanteen rauhoittumista, että urakkaa päästään jälleen jatkamaan. 

Yleistyvien talvitulvien arvioidaan lisäävän vesistöjen vuotuista kokonaiskuormitusta. Se haittaa myös vesialueiden rakentamistöitä, jotka pyritään yleensä sekä vesistökuormituksen että ekologisten vaikutusten minimoimiseksi ajoittamaan talviaikaan. 

Kosteikkojen kartoitukset ja kunnostukset tehdään osana Vesienhoidon tavoitteiden tukeminen Vesijärvellä ja Lahden seudun pienemmillä järvillä 2022–2023 (VEHO VI) -hanketta

Lue myös: