Valitse sivu

Vesijärvellä ulapan keskeinen planktonia syövä kala on viileää vettä suosiva kuore. Sen kannan vaihtelut etenkin Enonselällä ovat näkyneet eläinplanktonin koostumuksessa ja sitä kautta jopa veden laadussa. Enonselän kuorekannan tilannetta onkin seurattu viime aikoina vuosittain kaikuluotauksella ja koetroolauksella.

Kuoretta jälleen runsaasti
Tuloksista vastaava Tommi Malinen kertoo, että pientä 0+ -ikäistä kuoretta eli tämän kesän poikasia on jälleen Enonselällä runsaasti. Määrä ei ole ihan yhtä suuri kuin huippuvuonna 2015, mutta on huomionarvoista, että ulapan lajistossa havaittiin vain vähän muita lajeja. Kuore on ulappa-alueella merkittävä planktonsyöjä ja sen runsastuminen voi voimistaa sinilevien massaesiintymiä.

Tutkimussaalista vastikään lajitellut Mika Vinni puolestaan kertoo, että kuhanpoikasia tavattiin vain alle kymmenen, kun edellisvuoden elokuun troolisaaliissa oli satoja yksilöitä. Kuoreen runsas määrä voi lisätä ravintokilpailua ulapalla niin, että kuhanpoikaset eivät sinne siirry.

Kaikuluotaustutkimuksessa niin ikään havaittiin kalojen olevan veden pintakerroksessa korkeintaan 12 metrin syvyydellä. Tätä syvemmällä happipitoisuus oli liian alhainen. Tämä tarkoittaa, että noin puolet syvänteen vesisyvyydestä jää käyttämättä. Petokalojen, kuten kuhan ja ahvenen elämää tämä helpottaa, sillä saalistus on helpompaa, kun ravintokalat pakkautuvat kapeammalle syvyysvyöhykkeelle.

Kuoreen kannanvaihtelut olleet suuria
Kuorekanta on Enonselällä vaihdellut suuresti viime vuosina. Kesällä 2021 pintavedet lämpenivät ennätyslukemiin. Kuore ei löytänyt tarpeeksi viileää, hapekasta vettä ja koki joukkokuoleman. Edellinen huippuvuosi kuorekannassa oli kesä 2015, jolloin kuorekanta oli moninkertainen aikaisempaan verrattuna. Lisäksi kuorekannan ikärakenne muuttui tuolloin selvästi: aikaisemmin kanta koostui monesta ikäryhmästä, mutta tämän jälkeen yksikesäiset poikaset ovat muodostaneet yli 90 % kuorekannasta. Ennen runsastumistaan vuoden 2015 huippulukemiin kuorekanta oli kokenut romahduksen kesällä 2010.

Tutkimuksen toteutus
Tänä kesänä kaikuluotaustutkimus tehtiin aiempien vuosien tapaan kahtena ajankohtana, kesä-heinäkuun vaihteessa ja elokuun lopussa. Enonselän yli 6 m syvä alue kaikuluodattiin päiväsaikaan 0,5 km välein sijaitsevia, pohjois-etelä -suuntaisia linjoja pitkin. Kaikuluotausten kanssa yhtäaikaisesti tehtiin koetroolauksia lajikoostumuksen, kokojakauman ja kaikuluotaimen pintakatvealueen kalamäärän selvittämiseksi.

Raportti tuloksista on vasta valmistumassa. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että Enonselän kalasto on kuoreiden vuoden 2021 hellekesänä tapahtuneen joukkokuoleman jälkeen palautumassa.

Kaikuluotaus toteutettiin osana Vesienhoidon tavoitteiden tukeminen Vesijärvellä ja Lahden seudun pienemmillä järvillä 2022-2023 -hanketta. Samanaikaiset koetroolaukset tehtiin kaupungin rahoituksella.

Lisätiedot:
Tommi Malinen
KVVY Tutkimus Oy
tommi.malinen@kvvy.fi
p. 03 246 1253