Valitse sivu

Alkuvuodesta 2023 Hollolassa kerättiin asukkailta joulukuusia mukaan kokeiluun, jonka tavoitteena on kokeilla risumaisen puumateriaalin lisäämisen vaikutusta laskeutusaltaiden toimintaan Vesijärveen laskevissa uomissa. Kokeilussa on mukana kaksi allasta ja toistasataa joulukuusta.

Kesän aikana keräyksellä saatuja joulukuusia on asennettu Hollolassa Upilanojan kosteikkoketjun ylimpään altaaseen ja Paimelan Myllyojan allasketjun kolmanteen altaaseen. Kuuset on asennettu altaisiin kiinteissä pohjaan ankkuroiduissa kehikoissa. Kehikoiden rakentaminen ja kuusien asennukset altaisiin tehtiin kesän aikana. Haastavan idean teknisestä suunnittelusta ja käytännön toteutuksesta vastasi Janne Mela UpHabitats tmi:sta joukkoineen.

Liukoiset ravinteet kasvustoon
Puumateriaalin lisäyksistä uomiin ja altaisiin on saatu muualla Suomessa lupaavia tuloksia sekä liukoisten ravinteiden vähentäjänä että levämassaa ravinnokseen hyödyntävän hyönteislajiston kasvualustana. Monissa kokeissa on käytetty karsittuja kuusenrankoja nippuina.

Tässä Vesijärvisäätiön käynnistyneessä kokeilussa ideana on saada mahdollisimman paljon veden kanssa kontaktissa olevaa ja valaistussa kerroksessa sijaitsevaa pintaa käyttämällä risumaista rakennetta” kertoo hankkeen vetäjä vesistöasiantuntija Anna Hakala Vesijärvisäätiöstä.

Puumateriaalin toivotaan tarjoavan laskeutusaltaaseen tarttumapintaa ensimmäisen vaiheen perustuottajille, eli leville. Oksien pintaan muodostuva levämassa käyttää hyödykseen laskeutusaltaassa virtaavan veden liukoisia ravinteita ja sitoo niitä limamaiseen kasvustoon, biofilmiin. Tätä puolestaan voivat käyttää ravintonaan useat hyönteislajit, joiden kasvaessa ja aikuistuessa ravinteita voi jopa poistua vesistöstä. Isommat hyönteiset ovat myös mm. vesilintujen tärkeää ravintoa.

Seurannalla kerätään tietoa ja kokemuksia
Kuusikokeilun ensimmäiset seurantanäytteet on haettu ja seuranta jatkuu vuoden 2024 syksyyn saakka. Kokeilussa kerätään tietoa ennen kaikkea lisätyn puumateriaalin vaikutuksesta vedenlaatuun, sillä Vesijärven hoidon kannalta vaikutus ravinteisiin on keskeinen ja kiinnostava. Lisäksi havainnoimme rakenteiden kestävyyttä sekä mahdollista vaikutusta pieneliöiden kasvualustana.

Kuusia kerättiin loppiaisen jälkeen Paimelassa yhdessä kyläyhdistyksen kanssa, ja niitä sai tuoda myös Hollolan kunnan varikoille Salpakankaalla ja Kalliolassa. Omalta kylältä kerätyt joulukuuset on näin saatu ankkuroitua vesistön hoitoon. Seuraamme innolla, mitä tapahtuu!

Kuusikokeilu tehdään osana Vesijärvisäätiön toteuttamaa Vaikuttavuutta vesienhoidon toimenpiteisiin 2022-2024 -hanketta, jota rahoittaa Hämeen ELY-keskus Vesiensuojelun tehostamisohjelman varoista.

Lisätietoja:
Anna Hakala
vesistöasiantuntija
Päijät-Hämeen Vesijärvisäätiö
p. 040-5516466
e. anna.hakala@vesijarvi.fi