Valitse sivu

Omakala on kaikenlaisilla pyydyksillä kalastaville vapaa-ajankalastajille suunnattu kännykkäsovellus, joka auttaa kalastajaa kirjaamaan saaliinsa kalastuspäiväkirjaan. Se vinkkaa kalastajalle myös kalastusrajoituksista. Vesijärvellä Omakalan käytön toivotaan täydentävän vähenevää kirjanpitokalastusta ja tarjoavan tilastotietoa vapaa-ajankalastuksesta.

Omakala on Luonnonvarakeskuksen (Luke) ensisijaisesti kalastajan näkökulmasta toteuttama helppokäyttöinen mobiili- ja verkkopalvelu, jonka avulla vapaa-ajankalastajat voivat kirjata saalistietonsa mahdollisimman vaivattomasti ja hyödyntää tietoja kalastusharrastuksessaan. Sovellus toimii kalastuspäiväkirjan tavoin.

Kertynyttä tietoa hyödynnetään myös tutkimus- ja viranomaistoiminnassa muun muassa kalakantojen kestävän käytön suunnittelussa ja päätöksenteon tukena. Palvelusta tuotetaan yhteenvetotietoa Omakalan käyttäjille ja kalatalouden toimijoille.

Omakala-sovelluksen lataaminen ja käyttö on maksutonta. Sovelluksen ja palvelun käyttö edellyttää rekisteröitymisen, joka tapahtuu suoraan älypuhelimelle ladattavasti Omakala-sovelluksesta. Rekisteröityminen hyödyntää suomi.fi -tunnistautumista.

Saaliit ja kalapaikat talteen Omakalaan
Omakala sopii niin onkijoille ja muille vavalla kalastaville kuin myös seisovien pyydyksien käyttäjille. Omakala-sovelluksella vapaa-ajankalastaja voi helposti kirjata kalasaaliiseen liittyviä perustietoja, kuten laji, paikka ja aika. Tapahtumaan voi liittää muutakin haluamaansa tietoa, kuten tietoa kalastusvälineistä ja säätilasta. Tallennetut tiedot muodostavat vapaa-ajankalastajalle helppokäyttöisen kalastuspäiväkirjan. Karttanäkymään voi tallentaa saaliit, parhaat kalapaikat ja jatkossa myös kalastetun reitin kuten uistelun ajolinjat. Tiedot tallentuvat puhelimen GPS:n tarkkuudella.

Kartassa voi valita halutun näkymän: Maanmittauslaitoksen maastokartan, ilmakuvan tai yleiskartan. Kartan päälle saadaan myös näkyviin kalastusrajoitustiedot, joista näkee kalastettavan vesistön kalalajien alamitat ja rauhoitusajat. Tiedot noudetaan kalastusrajoitus.fi-palvelusta. Esimerkiksi Vesijärvellä kalastusrajoituksia on vastikään uudistettu ja sovelluksen kautta voimassa olevat rajoitukset on helppo tarkistaa.

Yhteenvetoraportit auttavat kestävän kalastuksen suunnittelussa
Kalastuspäiväkirjaa ei sellaisenaan näe kukaan muu kuin kalastaja itse. Kalastajan kirjaamista asioista tutkijoille siirtyy vain yhteenvetotietoja laajemmilta alueilta. Yhteenvetotietoihin sisältyy esimerkiksi tietoja yleisimmistä saalislajeista ja niiden määristä ja kokojakaumista. Tutkijat tekevät näistä tiedoista koontiraportteja myös Omakalan käyttäjien hyödyksi, kunhan aineistoa on kertynyt tarpeeksi. Myös viranomaisille toimitettavat tiedot ovat yhteenvetoraportteja ja tilastoista tehtyjä analyysejä, ei yksittäisten kalastajien tietoja.

Päättäjille kootut yhteenvetoraportit mahdollistavat tarkempia päätöksiä kalastusrajoituksista, jopa sääntelyn purkamisen. Tietoa voidaan hyödyntää jatkossa niin kalastuslain ja asetusten parantamiseen kuin alueellisesti muun muassa kalatalousalueiden käyttö- ja hoitosuunnitelmien pohjatietona.

Vesijärvellä toivotaan Omakalan käytön yleistyvän, jotta vapaa-ajankalastuksesta saataisiin nykyistä paremmin tietoa. Nykyisin tietoa kerätään kirjanpitokalastajilta ja kalastuskyselyin. Kirjanpitokalastajien määrä on kuitenkin voimakkaasti vähentynyt ja myös kalastuskyselyiden vastausprosentit ovat olleet laskusuunnassa.

Omakalaa kehitetään jatkuvasti
Omakalan kehitys jatkuu, ja kehitystyössä otetaan huomioon käyttäjiltä tullut palaute. Tavoitteena on, että Omakala tarjoaisi jatkossa tietoa kotimaan kalastosta vesistökohtaisesti, mutta tämä vaatii riittävän tietomassan eli tarpeeksi kirjattuja kaloja järjestelmään. Lisäksi sovellukseen on tulossa lähivuosina Erälupien järjestelmäuudistuksen myötä mahdollisuus hankkia kalastonhoitomaksu.

Ota Omakala haltuun ja tutustu tarkemmin:
• Omakalan kotisivut: https://omakala.fi/
• Omakala facebookissa: https://www.facebook.com/omakalapalvelu/
• Omakala Youtubessa: https://youtu.be/zMsbrHfsITw
• Näin käytät Omakalaa: https://youtu.be/LQ2Rg6FKJE0
• Palaute Omakalasta: omakala@luke.fi

Lisätietoja:
Tietoa Omakala -palvelusta välitetään osana Vesijärvisäätiön koordinoimaa kansainvälistä Leader-hanketta HOLA LAKE II – Järvien kokonaisvaltaisen hoidon kehittäminen II, jossa Vesijärven hankeosuutta rahoittavat vuoden alussa yhdistyneet Etpähä ry ja Päijänne-Leader ry.

Omakala-palvelusta vastaa Luonnonvarakeskus LUKE:

Erikoistutkija Mikko Olin
Luonnonvarakeskus
puh. 0295322308
mikko.olin@luke.fi