Valitse sivu

Kunniakkaan perinteen omaavat pyydystalkoot järjestettiin nyt jo 30. kerran! Ensimmäiset hoitokalastusta tukevat pyydystalkoot järjestettiin vuonna 1993. Tämän jälkeen pyydystalkoita on järjestetty joka vuosi, lukuun ottamatta vuotta 2021, jolloin talkoita ei voitu järjestää vallitsevan koronatilanteen vuoksi.


Tämä vuonna talkoot järjestettiin totutusti tammi-helmikuun vaihteessa Niemessä. Kahden viikon aikana talkoisiin osallistui lähes 60 henkilöä ja talkootunteja kertyi 1520. Päivittäin pyydysten parissa ahkeroi keskimäärin yli 20 henkilöä. Osa talkoolaisista on ollut mukana pyydystalkoiden alusta saakka. Uusiakin kasvoja nähtiin ahkerassa joukossa. Hoitokalastukseen ja pyydysten rakentamistyöhön kävi tutustumassa ja tuntumaa ottamassa Koulutuskeskus Salpauksen ympäristöalan sekä kalatalouden opiskelijoita. Uusia käsipareja tarvitaan, jotta pitkä ja ainutlaatuinen perinne säilyisi.


Talkoissa rakennettiin jälleen uusia pyydyksiä ja korjattiin vanhoja. Tällä kertaa rakennettiin kaksi uutta paunettia, joilla hoitokalastus onnistuu myös hiukan matalammassa vedessä kasvillisuuden joukossa. Paunetteja on tarkoitus kokeilla ensi keväänä Vesijärvellä ja Hollolan Kutajärvellä. Lisäksi korjattiin vanhoja paunetteja ja rysiä, kalasumppuja sekä nuotta vetonaruineen.


Yleensä pyydystalkoissa on valmistettu myös maineikkaita Weke-katiskoja. Tällä kertaa tilatut materiaalit jäivät yllättäen saapumatta katiskanvalmistajan valitettavan konkurssin vuoksi. ”Korvaavaa tekemistä löytyi pikaisella aikataululla supiloukkujen valmistuksesta”, kertoo järjestelyistä vastanneen Päijät-Hämeen kalatalouskeskuksen toiminnanjohtaja Janne Partanen. Supikoira on säädetty haitalliseksi vieraslajiksi koko EU:n alueella. Sen ruokavalioon kuuluvat myös lintujen munat ja poikaset. Vesijärvelläkin pienpetopyydykset ovat tarpeen vesilintujen pesinnän turvaamiseksi.


Suuret kiitokset talkoolaisille!


Pyydystalkoot järjestettiin osana Vesijärvisäätiön koordinoimaa kansainvälistä Leader-hanketta HOLA LAKE II – Järvien kokonaisvaltaisen hoidon kehittäminen II, jossa Vesijärven hankeosuutta rahoittavat vuoden alussa yhdistyneet Etpähä ry ja Päijänne-Leader ry.
Pyydystalkoiden käytännön järjestelyistä vastasi Päijät-Hämeen Kalatalouskeskus.

Lisätiedot pyydystalkoista:
toiminnanjohtaja Janne Partanen
puh 045-171 5544
kalatalouskeskus@outlook.com

Lisätiedot Hola Lake II -hankkeesta:
Mirva Ketola
mirva.ketola@vesijarvi.fi
p. 044 973 5137