Valitse sivu

Hola Lake II on järven kokonaisvaltaisen hoidon yhteistyöhanke Suomessa ja Skånessa Ruotsissa. Hanke edistää päijäthämäläisen Vesijärven, uusimaalaisen Hiidenveden ja Enäjärven, satakuntalaisen Köyliönjärven ja Yläneenjokivarren sekä skånelaisen Immeln-järven kokonaisvaltaista hoitoa.

Syyskuun puolivälissä pidettiin hankkeen ensimmäinen kansainvälinen työpaja Immeln -järven rannalla Skånessa. Työpajan isäntänä toimi Osbyn kunta yhdessä Regito AB:n kanssa. Mukana työpajassa oli hankepartnerien edustajia Vesijärvisäätiön lisäksi Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:stä (LUVY) sekä Pyhäjärvi-instituutista. Työpajan erityisenä teemana oli vesistöjen ulkoisen kuormituksen hallinta. Immeln-järven valuma-alueella on tehty ja tehdään useita uusia vesiensuojelurakenteita, joihin pääsimme tutustumaan.

© Johan Forsblad, Regito AB

Immeln on varsin niukkaravinteinen ja humuspitoinen järvi. Sen haasteena ovat olleet viime vuosina esiintyneet voimakkaat sinileväkukinnat, joiden perimmäiset syyt ovat vielä tutkijoille epäselvät. Järvellä tutkitaan etenkin lisääntyneen humuskuormituksen syitä, seurauksia ja kuormituksen vähentämismahdollisuuksia mm. valohajoamisen avulla matalassa kosteikossa.

Metsäisen valuma-alueen kosteikkokohde

Työpajan aikana syntyi vilkasta keskustelua järvikunnostusten haasteista, jotka perimmiltään ovat samat sekä Ruotsissa että meillä Suomessa. Ilman laajapohjaista yhteistyötä, maanomistajan sitoutumista tai kunnostukset mahdollistavaa tukea ei päästä eteenpäin.

Hankepartnereiden kesken järjestetään kolme kansainvälistä työpajaa, joissa jaetaan kunkin partnerin paikallisista toimista kertyvä uusi tieto ja kokemukset hyvistä, toimiviksi todetuista menetelmistä. Seuraava hankkeen työpaja pidetään toukokuussa Länsi-Uudellamaalla, jolloin olemme LUVY:n vieraana. Tuolloin teemana on erityisesti kotimaisen kalan ja hoitokalastussaaliin hyötykäytön lisääminen.

Lue lisää Hola Lake II -hankkeesta

Hola Lake II -hankkeen sivut Vesijärvisäätiön toimien osalta

Kristianstadsbladet 15.9.2022