Valitse sivu

Mittaustietojen näyttäminen kartalla ja eri kartta-aineistojen päällä avaa uuden näkökulman ympäristöseurantaan.

Kartta-aineistojen liittäminen Vesijärven seuranta-aineistoihin toteutui Masinotekin lahjoituksella. Toiminto mahdollistaa laboratoriodatan, jatkuvatoimisten mittausasemien datan ja aistinvaraisten havaintojen tuomisen näkyviin erilaisilla kartta-aineistoilla.

– Halusimme auttaa Vesijärven tilan seurannan toimijoita saamaan käyttöönsä tämän toiminnallisuuden. Lähteminen Vesijärvisäätiön tukijaksi antaa Masinotekille mahdollisuuden tukea säätiön laajaa ja pitkäaikaista vesistöalueen seurantatoimintaa konkreettisella yhtiömme työpanoksella ja pitkälle kehitetyillä tuotteillamme, toteaa Masinotekin toimitusjohtaja Juha Pohjala.

Masinotek Oy on vesialan osaajayhtiö, joka kehittää ympäristön tilaa monipuolisesti ja havainnollisesti kuvaavia tietojärjestelmiä ja mittalaiteratkaisuja. Masinotekin Vesijärven Vellamo-tukijuus on viisivuotinen.

Pohjalaa kiinnostaa verkostoituminen Vesijärvisäätiön muiden kumppani- ja vertaistoimijoiden kanssa. Lisäarvoa tuo Lahden Euroopan ympäristöpääkaupunkivuosi 2021.

– Ehkäpä tämä tuo lisänäkyvyyttä Suomessa toteuttamillemme ympäristöseuranta- ja karttapalveluratkaisuille myös vientimarkkinoilla, hän pohtii.

Vesijärvisäätiö on avannut keväällä hankitun vesistöseurantajärjestelmän laajasti alan asiantuntijoille, mm. tutkijoille ja Lahden, Hollolan ja Asikkalan ympäristötoimille.

Ohjelmajohtaja Heikki Mäkinen Vesijärvisäätiöstä toteaa, että kartta-aineistojen ja mittausdatan liittäminen yhteen tuo uutta syvyyttä mitattujen ilmiöiden tulkinnalle ja ymmärtämiselle.

– Olemme iloisia siitä, että Masinotek oman alansa huippuosaajana halusi lähteä kumppaniksemme Lahden seudun vesien hoitoon. EMMI-järjestelmä ja siihen liitetty Masmap-karttapalvelu tarjoavat poikkeuksellisen hyvän työkalun tutkijoille ja vesienhoidon toimijoille jo toteutettujen kunnostustoimien vaikutusten arviointiin ja uusien toimenpiteiden toteuttamiseen.

Mittausaineistot näkyvät karttatasoilla mobiilisti

Masinotekin karttapalvelu on sovelluskokonaisuus, joka toimitetaan vesistötietojärjestelmä EMMIin kytkettynä internet-pohjaisena karttanäkymänä. Masmap-nimisessä karttapalvelussa voidaan näyttää useita karttatasoja, joita sovellus hakee suoraan erilaisista karttapalveluista rajapintojen kautta. Kartta-aineistoja ovat mm. maastokartat, ilmavalokuva- eli ortokuvakartat, kiinteistötiedot, maantieteelliset taustakartat, pohjavesimuodostumat ja valuma-alueet. Kartta-aineistoihin voidaan liittää ja upottaa myös asiakkaan omia kartta-aineistoja sekä esim. maan- ja vedenalaisia kartastoja tai verkostotietoja.

Taustakartan päällä näytetään EMMIstä suoraan rajapinnan kautta tuotavien mittaus- eli havaintopisteiden sijainnit. Klikkaamalla kutakin sijaintipistettä voidaan kartan päällä tarkastella suoraan mittauspisteen dataa ja yhdistää reaaliaikainen mittaustulos eri taustakartta-aineistojen näyttämään dataan.

  • Karttapalvelu auttaa tutkijoita havaitsemaan vesistöseurannan kannalta keskeisiä muutoksia, kun data näkyy suoraan maantieteellisen kohteen päällä. Haluttaessa palvelu seuraa automaattisesti käyttäjän GPS-sijaintia.
  • Esimerkiksi vesillä liikkuessa voi tarkastella sen hetkisen sijaintipaikan lähettyvillä olevien havaintopisteiden dataa kännykän tai tabletin kautta. Data voi olla sekä reaaliaikaista dataa juuri siltä hetkeltä, kun käyttäjä ohittaa havaintopaikan tai pitkiä vuosikausien aikasarjoja esim. läheisten pisteiden näytteenoton laboratoriotuloksista, jatkaa Juha Pohjala.

Kuva: Kartalla näkyvää seurantapistettä klikkaamalla avautuu ao. pisteen dataikkuna. Esimerkissä automaattinen mittausasema, Lankiluoto 10, (kaappauskuvia Masmap-karttapalvelusta).

Lue lisää:

Vesijärven vesistöseuranta yhteen järjestelmään – Vesijärvi (vesijarvi.fi)
Tutustu Vesijärvi-työn tukijoihin Business Loves Vesijärvi – Vesijärvi (vesijarvi.fi)
Masinotek Oy

Lisätiedot:

Heikki Mäkinen
ohjelmajohtaja
040 5148513
heikki.makinen@vesijarvi.fi
Päijät-hämeen Vesijarvisäätiö

Juha Pohjala
toimitusjohtaja
050 558 2255
juha.pohjala@masinotek.com
Masinotek Oy