Valitse sivu
Vesijärvisäätiö sai hoitosuunnitelmaluonnoksesta toistakymmentä kommenttia.

Kutajärven Natura 2000 -alueen käyttö- ja hoitosuunnitelmaluonnokseen voi edelleen tutustua Vesijärvisäätiön nettisivuilla. Luonnoksesta saatiin toistakymmentä palautetta, joista osa oli tiettyä aluetta koskevia ranta-asukkaiden tai alueella toimivien yhteiskommentteja. Palautteet on toimitettu suunnitelman tekijälle Ympäristösuunnittelu Envirolle sekä Hämeen ELY-keskukselle.

– Suunnitelmaa täydennetään saatujen palautteiden perusteella, jonka jälkeen luonnos siirtyy Hämeen ELY-keskukselle jatkovalmisteluun, toteaa ohjelmajohtaja Heikki Mäkinen Vesijärvisäätiöstä. Erityistä huomiota kiinnitetään varmasti niihin asioihin, jotka paikallisten palautteessa on todettu erityisiksi kipupisteiksi. Keskustelu osallisten kanssa jatkuu ja pyrkimyksenä on löytää yhteinen näkemys Natura-alueen hoidon tavoitteista ja toivottavasta etenemisestä, jatkaa Mäkinen.

Kutajärven Natura-alueen hoidon suunnittelu ja toteutus on tavoitteena jatkossa ottaa mukaan ympäristöministeriön rahoittamaan Helmi-elinympäristöohjelmaan, ja voimistaa yhteistyötä paikallisten kanssa.

Viisi raivauskohdetta työn alla

Vesijärvisäätiöllä on työn alla muutamia hoitosuunnitelmaluonnoksen mukaisia rantaluhdan raivauksia ja kaivupenkkojen puuston poistoja. Niille on saatu ELY-keskuksen myönteinen lausunto ja maa- ja vesialueiden omistajien suostumus. Nämä kohteet tehdään säiden salliessa valmiiksi helmikuun loppuun mennessä. Työtä hankaloittaa rantaluhtien pehmeys, joiden jäätymistä lumipeite haittaa. Ao. kohteet sijaitsevat Kutajärven Savistenpäässä, Laasonpohjan Etelärannalla ja Kirkonselällä (Pyhäniemenlahden pohjukka, Seppälänpohja ja Pölkynsalmi). Raivattu materiaali viedään myös pois Natura-alueelta.

Täplälampikorento on yksi Kutajärven Natura-alueen suojeltavia lajeja. (Kuva Esa Lammi)

Hoito- ja käyttösuunnitelman valmistelu on osa Hämeen ELY-keskuksen osarahoittamaa Vesienhoidon toimenpiteet Lahden seudulla 2019-20 -hanketta , joka on yksi Vesiensuojelun tehostamisohjelmaan kuuluvista hankkeista.

Lisätiedot:

Heikki Mäkinen
Ohjelmajohtaja
040 5148513
heikki.makinen@vesijarvi.fi
Vesijärvisäätiö

Riitta Ryömä
Luonnonsuojeluasiantuntija
0295 025 134
riitta.ryoma@ely-keskus.fi
Luonnonvarayksikkö
Hämeen ELY-keskus